Stora Enson tehtaiden ylijäämäkuiduista ratkaisu vesiensuojeluun

Stora Enson Anjalankosken tehtailla valmistetaan kirja- ja aikakausilehtipaperia sekä kartonkia kuluttajapakkauksiin. Tuotantoprosessin sivutuotteena syntyy lietteitä, joista ei voi tehdä enää kartonkia tai paperia. Perinteisesti lietteitä on käytetty bioenergiaksi, mutta sitä voi hyödyntää maanparannusaineena maaperän kasvukunnon parantamiseen ja ympäristönsuojeluun.
Stora Enson yksi vastuullisuustavoitteista on käyttää luonnonvaroja mahdollisimman kestävästi. Uusiutuvaa puuta hankitaan vastuullisesti hoidetuista metsistä ja puu hyödynnetään aina mahdollisimman arvokkaalla tavalla. Puukuidusta tehtyä materiaalia voi kierrättää jopa seitsemän kertaa ja lopulta sen voi vielä hyödyntää energiaksi.

− Nyt kiertotalouden syklissä on yksi tuoreempi näkökulma, kun aiemmin energiaksi hyödynnettyä lietettä käytetään maataloudessa ehkäisemään vesien rehevöitymistä, sanoo Stora Enson Anjalankosken tehtaiden ympäristöpäällikkö Heini Kukkonen.

Vesiensuojelun lisäksi lietteet parantavat pellon kasvukuntoa ja tuovat peltoon kasvien tarvitsemia ravinteita. Liete on uusiutuva ja kierrätettävä vaihtoehto fossiilisille, teollisesti tuotetuille ravinteille, jotka pahimmillaan rehevöittävät vesistöjä.

Lietteellä voi korvata teollisesti tuotettuja ravinteita, kuten typpeä ja fosforia. Fosfori on rajallinen luonnonvara, joka louhitaan maasta. Typen sitomiseen ilmasta ja jalostamiseen lannoitteeksi kuluu valtavasti energiaa

Mitä hyötyä tehtaan sivutuotteesta on käytännössä?

• Kuituliete parantaa pellon vesitaloutta: kuiduilla käsitelty pelto läpäisee sateella vettä eikä tulvi. Kuivana aikana kuidulla käsitelty pelto taas toimii vesivarastona, joka luovuttaa kasveille hitaasti vettä ja pitää pieneliötoiminnan aktiivisena. Kuidut pidättävät ravinteita pellossa, jolloin ravinteet eivät valu vesistöihin.
• Maanparannuskuiduilla saadaan myös lisättyä orgaanista ainesta vähämultaisessa maassa eli lisättyä maan multavuutta. Multavassa maassa kasvit kasvavat paremmin ja maan rakenne on hyvä.
• Nollakuitu sisältää kalsiumkarbonaattia, joten sen avulla voi hallita maan happamuutta kalkitsemisen sijasta.

Anjalankosken tehtaiden lietteiden hyödyntämisessä maanviljelyskäyttöön Stora Enson yhteistyökumppanina toimii Soilfood Oy.

− Vuonna 2019 Anjalankosken tehtaiden lietteitä maataloudessa hyötykäyttämällä sidottiin peltomaahan 957 hiilidioksiditonnia vastaava määrä hiiltä ja vähennettiin huuhtoumariskiä 110 peltohehtaarilla, sanoo teollisten palveluiden johtaja Olli Lehtovaara Soilfoodilta.

− Puukuitujen kierrättäminen ja luonnonvarojen arvokas hyödyntäminen on Stora Ensolle tärkeää. Tämä on yksi esimerkki tehtaan sivutuotteiden innovatiivisesta käyttötavasta, sanoo Kukkonen.

Stora Enson kaikkien tehtaiden sivutuotteita ja jätteitä onnistuttiin hyödyntämään ja uusiokäyttämään jopa 98 prosenttia vuonna 2019. Lisäksi 96 prosenttia tehtaiden tarvitsemasta vesimäärästä onnistutaan käytön jälkeen puhdistamaan ja palauttamaan puhtaana takaisin luontoon.

Myös Stora Enson Imatran tehtailla on hyödynnetty kuitulietetettä maanparannukseen jo useita vuosia. 


Lisätietoja:
Heini Kukkonen
Ympäristöpäällikkö
Stora Enso Anjalankosken tehtaat
Puh. 040 716 1563