Houkuttelevia kasvumahdollisuuksia Building Solutions -liiketoiminnassa

Julkaistu 16 helmikuuta 2021
Haastattelimme Lars Völkeliä, joka on johtanut Wood Products -divisioonaa 1.7.2020 lähtien. Tässä haastattelussa Völkel kertoo Wood Products -divisioonan strategisista valinnoista sekä puurakentamisen innovaatioista ja ympäristövaikutuksista.

Mikä on Wood Products -divisioonan rooli Stora Enson uudistetussa strategiassa?

Stora Enson Wood Products -divisioonassa on kaksi pääliiketoiminta-aluetta: perinteiset puutuotteet, kuten perinteinen sahatavara, höylätyt puutuotteet, pelletit ja teollisuuden komponentit sekä rakentamisen ratkaisut, joihin kuuluvat seinä-, lattia- ja porraselementit, rakennuspalkit sekä erilaiset palvelut, kuten logistiikka ja digitaaliset palvelut rakentamisen tarpeisiin. Kumpikin liiketoiminta menestyy hyvin, mutta rakentamisen ratkaisuihin keskittyvällä Building Solutions -liiketoiminnallamme on suurin kasvupotentiaali. Meillä on mahdollisuus tukea rakennusalaa siirtymässä kohti vastuullisia materiaaleja ja prosessitehokkuutta esivalmistuksen ja digitaalisten suunnittelutyökalujen avulla. Tarjoamalla korkealaatuisia ja joustavia ratkaisuja monille erityyppisille rakennuksille, mukaan lukien asuinkerrostalot sekä julkiset ja kaupalliset rakennukset, voimme erottautua kilpailijoista ja luoda kannattavan ansaintalogiikan. Pitkän aikavälin tavoitteemme on kolminkertaistaa rakentamisen ratkaisuiden myynti ja parantaa kannattavuutta vastuullisesti.

Stora Enso näkee houkuttelevia kasvumahdollisuuksia Building Solutions -liiketoiminnassa ja se on määritelty yhdeksi strategian painopistealueista. Voisitko kertoa tästä lisää?

Strategisten painopistealueidemme yhteinen nimittäjä on vastuullinen ja kannattava kasvu markkinoilla, joissa meillä on jo vahva asema. Puiset rakentamisen ratkaisumme istuvat vastuullisen kasvun strategiaamme täydellisesti, sillä ne korvaavat betonin massiivipuutuotteilla, jotka varastoivat hiiltä luonnostaan koko elinkaarensa ajan. Puurakentamisen markkinat kasvavat tällä hetkellä 10 prosenttia vuodessa. Olemme maailman toiseksi suurin puupohjaisten rakentamisen ratkaisujen toimittaja, joten meillä on erinomainen asema korkean marginaalin liiketoiminnassa. Noin 40 prosenttia puutuotteiden kokonaismyynnistä tulee Euroopan ulkopuolelta, ja huomioiden yrityksemme koon ja maailmanlaajuisen toiminnan, meillä on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa asiakaskuntaa.

Miten Stora Enso edistää vastuullista rakentamista?

Maailmassa käytetyt rakennusmateriaalit aiheuttavat tällä hetkellä 11 prosenttia maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä. Tämän takia alan täytyy siirtyä uusiutumattomista teräksen ja betonin kaltaisista rakennusmateriaaleista uusiutuviin kiertotalouden mukaisiin rakennusmateriaaleihin, kuten puuhun. Jos sementti olisi valtio, se olisi maailman kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Toimistojen, koulujen ja asuinrakennusten kaltaisten suurten rakennusten rakentaminen puuelementeistä auttaa varastoimaan hiilidioksidia ja alentamaan hiilidioksidipäästöjä jopa 75 prosenttia. Puurakentamisen elinkaariprosessi on myös vastuullisempi, koska puu on kevyt materiaali, ja sitä voidaan uusiokäyttää muihin tarkoituksiin. Uusiokäyttötarkoituksia ovat esimerkiksi uudet rakennukset, puiset huonekalut ja paperi tai lämpökäyttö energiana 5–7 kierrätyskerran jälkeen. Puulla on tärkeä rooli vastuullisessa rakentamisessa, ja meillä on tämän muutoksen edistämiseen tarvittavat ratkaisut ja kokemus.

Mitkä ovat Wood Products -divisioonan tutkimus- ja kehitystoimintojen ja innovoinnin painopisteet?

Wood Products -divisioona panostaa vahvasti uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Building Solutions -liiketoiminnassa tämä tarkoittaa tuotteiden ja palveluiden tarjoamista rakennuksen koko elinkaaren ajalle, eli alustavasta suunnitelmasta aina rakennuksen kierrättämiseen saakka. Arvioimme, että jopa 45 prosenttia rakentamisen arvoketjusta siirtyy esivalmistukseen ja digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Kehitämme tämän takia digitaalista suunnittelua, logistiikkaa ja rakennustyökaluja sekä rakentamisen konseptejamme Building Concepts by Stora Enso. Konsepteissamme rakennussuunnitelmien pohjana ovat vakinaistetut esivalmistetut moduulit, jotka vähentävät suunnittelu- ja rakennuskustannuksia, noudattavat rakennussäännöksiä ja parantavat raaka-aineiden tehokkuutta. Konseptimme ovat kaikille avoimia, jolloin asiakkaat, alihankkijat ja kumppanit voivat osallistua prosessiin yhdessä kanssamme. Yksi esimerkki on se, miten käsittelemme yhtä massiivipuurakennusten suurinta haastetta - kosteutta. Wood Products tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun, johon kuuluu päällystetyt tuotteet, kosteuden tunnistavat anturit sekä mittarit, jotka varoittavat asiakkaita mahdollisista ongelmista. Toinen esimerkki on pyrkimyksemme olla johtava toimija vastuullisten materiaalien alalla, mitä edistämme tutkimalla biopohjaisen liiman mahdollisuutta korvata fossiilipohjaiset liimat, mikä tekisi liimatuista rakennusmateriaaleista, kuten ristiinliimatusta puusta (CLT) ja viilupuusta (LVL), täysin fossiilittomia. Tämä tekisi meistä edelläkävijän rakennusten kierrätettävyyden alalla.

Mitkä ovat Wood Products -divisioonan painopistealueet ja strateginen suunta tulevaisuudessa?

Wood Products -liiketoimintamme menestyy erinomaisesti, ja teimme hiljattain divisioonan historian toiseksi parhaan kolmannen ja neljännen kvartaalin taloudellisen tuloksen. Tulevaisuudessa jatkamme panostamista investointeihimme, kuten Tšekissä sijaitsevaan Ždireciin, jonne rakennamme neljättä CLT-tuotantolaitosta, jonka aikataulun mukainen käyttöönotto on ensi vuoden loppupuolella. Meillä on tällä hetkellä 20 prosentin osuus maailmanlaajuisista CLT-markkinoista. Uusi CLT-linjasto Tšekissä kasvattaa kapasiteettiamme 44 prosentilla ja antaa meille uusia mahdollisuuksia tärkeillä Keski-Euroopan markkinoilla. Jatkamme myös uusien tuotteiden, sovellusten ja konseptien kehittämistä maailmanlaajuisille rakentamisen markkinoille. Stora Enso on johtaja puurakentamisessa, ja erotumme kilpailijoistamme ainutlaatuisen asiantuntijuutemme ja kokemuksemme avulla.

Lars Völkel

Executive Vice President, Division Wood Products

Lue lisää

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest