Stora Enso investoi biopohjaisten muovipakkausmateriaalien koelaitokseen

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 10.12.2019 klo 9.00

Stora Enso investoi 9 miljoonaa euroa koelaitokseen, jossa valmistetaan raaka-ainetta kirkkaisiin biopohjaisiin päällysteisiin, joita käytetään muovipakkauksissa. Koelaitoksessa on tarkoitus jalostaa kasvipohjaisista sokereista raaka-ainetta biopohjaiseen PEF-muoviin pääasiassa elintarvike- ja juomateollisuuden tarpeisiin. Koelaitos rakennetaan Stora Enson Langerbruggen tehtaan yhteyteen Belgiaan.

Investointi biopohjaiseen kemiaan vahvistaa entisestään Stora Enson mahdollisuuksia tarjota uusiutuvia ja kierrätettäviä vaihtoehtoja uusiutumattomille raaka-aineille. Koelaitoksella kehitetään kustannuskilpailukykyistä prosessia furaanidikarboksyylihapon (FDCA) valmistamiseksi sokereista.
FDCA on biopohjaisen päällysteen polyeteenifuronaatin (PEF) pääraaka-aine. Uusiutuvan PEF:n tarjoama suoja, hyvät mekaaniset ominaisuudet ja hyvä lämmönkesto tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi virvoitusjuomien, mehujen ja muiden juomien pakkaamiseen.

”Pakkausalan kiinnostus biopohjaisia päällystemateriaaleja kohtaan kasvaa nopeasti. Yhtiöt haluavat vastuullisia pakkauksia, joilla on hyvät ominaisuudet”, sanoo Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Markus Mannström. ”Koelaitos jatkaa pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötämme. Tutkimushanke etenee nyt koelaitosmittakaavaan, ja samalla haemme uusia markkinoita innovatiivisille uusiutumattomia materiaaleja korvaaville materiaaleillemme. Uskomme, että innovaatiot eivät synny eristyksissä. Siksi haluamme laajentaa yhteistyötämme biopohjaisten kemikaalien valmistajien kanssa”, toteaa Mannström.

Stora Enson koelaitoksessa testataan uutta kemiallista prosessia sekä valmistetaan näytemateriaalia markkinatarpeen ja kysynnän kartoittamiseksi. Koelaitoksella sovellustestausta varten valmistettavat kemikaalit ja materiaalit tehdään aluksi teollisuusfruktoosista. Myöhemmin on tarkoitus siirtyä käyttämään puusta ja muista ruuaksi kelpaamattomista biomassoista erotettuja sokereita.

Uusi koelaitosprojekti tulee olemaan osa Stora Enson Biomaterials-divisioonaa. Langerbruggen paperitehtaalla on sopivat tilat ja valmis infrastruktuuri koelaitoksen rakentamista varten. Lisäksi Ghentin alueella Belgiassa on lukuisia muita kemikaaleja valmistavia yrityksiä. Koelaitoksen suunnittelu on aloitettu, ja rakentaminen alkaa vuoden 2020 toisella puoliskolla. Laitoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupallistamisesta päätetään, kun koetuotannon tulokset on arvioitu.

Stora Enson Langerbruggen tehdas on yksi Euroopan suurimmista paperitehtaista. Se tuottaa 540 000 tonnia kierrätettyä sanomalehtipaperia sekä aikakauslehtipaperia vuosittain. Tehtaan raaka-aineena käytetään kierrätyspaperia. Koelaitosinvestointi ei vaikuta paperitehtaan tuotantoon.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Yhteydet

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Liitetiedostoja