Stora Enso on saanut päätökseen Bergvik Skogin rakennejärjestelyt

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 31.5.2019 klo 12.15

Ruotsalaisen metsäyhtiön Bergvik Skog AB:n osakkeenomistajat ovat saattaneet päätökseen aiemmin ilmoitetun omistuksen rakenteellisen muutoksen. Uudelleenjärjestelyn myötä Stora Enson metsäomaisuus Ruotsissa kasvaa 1,4 miljoonaan hehtaariin, josta 1,15 miljoonaa hehtaaria on tuottavaa metsämaata. Ennen liiketoimea Stora Enson epäsuora osuus Bergvik Skogin tuottavasta metsämaasta oli 936 tuhatta hehtaaria.

”Olen erittäin tyytyväinen, että olemme saaneet onnistuneesti päätökseen Bergvik Skogin rakennejärjestelyt muiden omistajien kanssa. Tämä liiketoimi on meille luonnollinen kehityssuunta, sillä uskomme vahvasti biotalouteen ja haluamme turvata raaka-aineen kilpailukykyisen saatavuuden pitkällä aikavälillä. Suora omistus tarjoaa meille parempia mahdollisuuksia kehittää edelleen vastuullista metsänhoitoa ja vahvistaa näin kilpailukykyämme”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström.

Osana liiketoimea Stora Enso ostaa Bergvik Skog Plantor AB:n taimitarhan sekä kolme tuulivoimalaprojektia. Tämä vahvistaa entisestään konsernin kattavaa tarjontaa metsänomistajille Ruotsissa ja sitoutumista kestävään metsänhoitoon.

Rakennejärjestelyjen taloudelliset vaikutukset Stora Ensolle ovat seuraavat:

• Stora Enso raportoi Bergvik Skogin aiemmin osakkuusyrityksenä. Uudelleenjärjestelyn toteuduttua Stora Enson Ruotsin metsäomaisuutta hallinnoi yhtiön täysin omistama tytäryhtiö, joka konsolidoidaan rivi riviltä Stora Enson tulokseen Muut-segmentissä 1.6.2019 lähtien.
• Liiketoimi kasvattaa Stora Enson korollisia velkoja noin 1,0 miljardia euroa. Nettovelan ja käyttökatteen suhde nousee noin 0,5 yksikköä, kun uudelleenjärjestelyn vaiheet on saatu päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä.
• Nettovelan ja käyttökatteen suhde oli 1,7 vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Suhdeluku ylittää väliaikaisesti strategisen tavoitetason 2,0 vuoden 2019 toisella puoliskolla, ennen kuin uudelleenjärjestelyn vaiheet on saatu päätökseen.
• Stora Enson sijoitettu pääoma kasvoi noin miljardi euroa, minkä seurauksena sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) laskee noin yhden prosenttiyksikön verran.

Stora Enso on aiemmin julkaissut seuraavat tiedotteet koskien Bergvik Skogin uudelleenjärjestelyä

         30.11.2018: Stora Enso allekirjoitti sopimuksen Bergvik Skogin metsäomaisuuden hankkimisesta

         13.11.2018: Stora Enson osakkuusyritys Bergvik Skog myy omistuksensa Latviassa ja nostaa biologisten hyödykkeidensä käypää arvoa

         27.11.2017: Stora Enso aikoo hankkia metsäomaisuutta Bergvik Skog AB:n suunniteltujen rakenteellisten muutosten yhteydessä

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Contacts

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Attachments and Images

Oikotiet