Stora Enso nostaa metsäomaisuutensa IFRS käypää arvoa

STORA ENSO OYJ SISÄPIIRITIETO 22.1.2020 klo 13.30

Stora Enson metsäomaisuuden käypä arvo (IFRS) on noussut merkittävästi sen jälkeen, kun yhtiö julkaisi kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa lokakuussa.

Metsäomaisuuden arvonousu Stora Enson taseessa oli 777 milj. euroa ennen veroja vuoden 2019 lopussa. Koko arvonnousua ei ole kirjattu liiketulokseen, vaan osa siitä on kirjattu oikaisuksi Ruotsista ostetun metsäomaisuuden avaavaan taseeseen.

Käyvän arvon muutoksilla ja liiketoimintaan kuulumattomilla erillä oli 600 miljoonan euron positiivinen vaikutus Stora Enson IFRS:n mukaiseen liiketulokseen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Vaikutus tuli pääosin Stora Enson Ruotsin metsäomaisuuden käyvän arvon noususta (499 milj. euroa). Arvonnousu johtui pääosin arvostusmallissa käytetyistä diskonttokoroista, jotka laskivat markkinakorkojen laskun seurauksena, sekä päivityksistä muihin arvostusparametreihin. Tämä arvonnousu ei sisälly operatiiviseen liiketulokseen.

Ruotsin tuottavan metsäomaisuuden käypä arvo sisältäen yllä mainitun arvonnousun oli 3 020 euroa hehtaarilta 31.12.2019. LRF Konsult -yhtiön hintatilastojen mukaan keski-Ruotsin pienempien metsäkauppojen keskimääräinen hehtaarihinta oli 5 700 euroa vuonna 2019.

Stora Enso käyttää diskontatun kassavirran menetelmää metsäomaisuuden käyvän arvon määrittelemisessä. Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2019 tulos julkaistaan 30.1.2020.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com


STORA ENSO OYJ

Yhteydet

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767