Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2020

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.10.2020 klo 8.30

Vakaa tulos haasteellisessa toimintaympäristössä
Painopiste rahavirrassa ja kannattavuuden turvaamisessa

Q3/2020 (verrattuna Q3/2019)

  • Liikevaihto laski 13,5 % ja oli 2 079 (2 402) milj. euroa alhaisempien toimitusten ja hintojen seurauksena.
  • Operatiivinen liiketulos pieneni 175 (245) milj. euroon. Jatkuva kustannustenhallinta kumosi osittain alhaisemman liikevaihdon vaikutusta.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 8,4 % (10,2 %).
  • IFRS-liiketulos oli 145 (170) milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,09) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 0,14 (0,18) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 399 milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 250 milj. euroa.
  • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,4 eli tavoitetasoa (alle 2,0) korkeampi.
  • Operatiivinen ROCE oli 6,7 % (9,2 %), alle 13 %:n ylittävän strategisen tavoitetason.

Q1–Q3/2020 (verrattuna Q1–Q3/2019)

  • Liikevaihto oli 6 400 milj. euroa. Lasku johtui pääasiassa koronaviruspandemian vaikutuksesta ja suomalaisten ammattiliittojen lakosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
  • Operatiivinen liiketulos oli 532 milj. euroa.

Epävarmuuksien hallinta
Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat Stora Ensolle ensisijaisen tärkeitä. Stora Enson ennakoivat toimenpiteet henkilöstön terveyden varmistamisessa ovat minimoineet pandemian vaikutukset ja konserni on pystynyt palvelemaan asiakkaitaan sekä pitämään tehtaat käynnissä.

Yhtiö on valmistellut viimeisen neljänneksen aikana tehtäviä huoltoseisokkeja huolellisesti varmistaakseen konsernin työntekijöiden ja urakoitsijoiden sekä paikallisyhteisöjen terveyden ja turvallisuuden.

Konserni keskittyy edelleen myyntiin ja asiakaspalveluun sekä kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan varmistaakseen likviditeetin ja rahavirran. Tämä ylläpitää konsernin kestävyyttä ja varmistaa nopean toipumisen.

Stora Enso on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin varotoimiin hallitakseen sopimuksettoman brexitin liiketoiminnalleen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ja välttyäkseen niiltä.

Ohjeistus ja näkymät
Maailmantalouden epävarmuuden vuoksi Stora Enso on toistaiseksi keskeyttänyt vuosineljänneksiä koskevien ohjeistusten ja vuotuisten näkymien julkaisemisen. Covid-19-kriisi on tehnyt konsernin tuotteiden markkinaoloista vaihtelevat.

Oulun tehtaan muuntamisen päällystettyä hienopaperia valmistavasta tehtaasta aaltopahvin pintamateriaalia kraftlaineria valmistavaksi tehtaaksi on määrä saada päätökseen vuoden viimeisellä neljänneksellä budjetin mukaisesti. Pakkaustuotannon odotetaan alkavan vuodenvaihteessa. Muuntamisella arvioidaan olevan 30–40 milj. euron negatiivinen vaikutus Packaging Materials -divisioonan operatiiviseen liiketulokseen viimeisellä neljänneksellä. Tehtaan on määrä saavuttaa suunniteltu kapasiteetti vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä ja tuotevalikoiman kaupallistamisen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Paperintuotanto Oulun tehtaalla päättyi kolmannen vuosineljänneksen aikana. Paper-divisioona arvioi myyvänsä loput päällystetyn hienopaperin varastosta vuoden 2020 viimeisen neljänneksen aikana. Näin ollen Oulun tehtaalla arvioidaan olevan 5–10 milj. euron negatiivinen vaikutus Paper-divisioonan operatiiviseen liiketulokseen viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä pidetään vuosihuoltoseisokit seitsemällä tehtaalla. Kunnossapidon negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 10 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä ja 15 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q3/20 Q3/19 Muutos % Q3/20-Q3/19 Q2/20 Muutos % Q3/20-Q2/20 Q1-Q3/20 Q1-Q3/19 Muutos % Q1-Q3/20−Q1-Q3/19 2019
Liikevaihto 2 079 2 402 -13,5 % 2 114 -1,7 % 6 400 7 644 -16,3 % 10 055
Operatiivinen EBITDA 330 397 -17,0 % 332 -0,7 %  997 1 337 -25,4 % 1 614
Operatiivinen liiketulos 175 245 -28,6 % 178 -1,5 % 532 879 -39,4 % 1 003
Operatiivinen liiketulos, % 8,4 % 10,2 % 8,4 % 8,3 % 11,5 % 10,0 %
Liiketulos (IFRS) 145 170 -14,6 % 226 -35,6 % 633 624 1,3 % 1 305
Tulos ennen veroja, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia 144 191 -24,3 % 142 1,7 % 413 745 -44,6 % 835
Tulos ennen veroja (IFRS) 115 115 -0,7 % 190 -39,6 % 513 490 4,6 % 1 137
Katsauskauden tulos (IFRS) 86 59 46,9 % 144 -40,1 % 380 336 12,9 % 856
Korolliset nettovelat 3 008 3 745 -19,7 % 3 289 -8,5 % 3 008 3 745 -19,7 % 3 209
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 6,7 % 9,2 % 6,8 % 6,8 % 12,1 % 10,3 %
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, käyvän arvon muutoksia ja liiketoimintaan kuulumattomia eriä, euroa, % 0,14 0,18 -19,3 % 0,14 2,2 % 0,40 0,77 -47,5 % 0,84
Tulos/osake, euroa 0,11 0,09 26,1 % 0,19 -40,3 % 0,49 0,46 7,2 % 1,12
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 2,4 2,1 2,5 2,4 2,1 2,0
Henkilöstö keskimäärin 24 428 26 414 -7,5 % 25 077 -2,6 % 24 817 26 347 -5,8 % 26 096

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tulosta:

"Kolmannen neljänneksen tuloksemme oli vakaa ja olen siihen tyytyväinen huomioiden markkinoiden ennennäkemättömän epävarmuuden ja epävakauden kaikkialla maailmassa.

Vaikka raportoimamme operatiivinen liiketulos, 175 milj. euroa, on alhaisempi kuin viime vuonna, operatiivinen liiketulos ilman Paper-divisioonaa pysyi samalla tasolla viime vuoteen verrattuna Packaging Materials-, Wood Products- ja Forest-divisioonien vahvan tuloksen ansiosta. Pandemian vaikutus näkyy edelleen vahvimmin Paper-divisioonan tuloksessa. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että rahavirta kääntyi jälleen positiiviseksi neljänneksen aikana. Myös Biomaterials-divisioonan markkinatilanne on alhaisten hintojen vuoksi haastava. Positiivisena seikkana mainittakoon operatiivinen liiketulosprosentti, joka Paper-divisioonaa lukuun ottamatta kasvoi 11,8 prosenttiin. Se kertoo kasvuliiketoimintojemme kestävyydestä ja hyvästä kustannusten hallinnasta.

Käyttöpääoman hallinta on ollut onnistunutta, ja rahavirta oli hyvä – lähes 400 milj. euroa. Keskitymme edelleen asioihin, joihin voimme vaikuttaa näinä haastavina aikoina: varmistamaan työntekijöidemme terveyden, palvelemaan ja tukemaan asiakkaitamme, hoitamaan liiketoimintaamme mahdollisimman tehokkaasti, varmistamaan taloudellisen joustavuutemme ja rakentamaan tulevaisuuden liiketoimintoja innovaatio-ohjelman avulla. Haluamme olla vahvassa asemassa, kun talouden suunta muuttuu.

Olen tyytyväinen, että merkittävimmät huoltoseisokit kuluneen neljänneksen aikana hoidettiin hyvin. Jatkamme normaalia turvallisuustyötä ja suorituskykymme on parantunut viime vuoteen verrattuna, vaikka emme ole vielä saavuttaneet tavoitetasoa. Vuoden viimeiselle neljännekselle on aikataulutettu useita huoltoseisokkeja, joten jatkamme huolellista yhteistyötä kumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa suojataksemme henkilöstöä, urakoitsijoita ja paikallisyhteisöjä koronaviruksen leviämiseltä.

Olemme päättäneet aloittaa Pohjoismaissa sijaitsevan metsäomaisuutemme arvostamisen menetelmällä, joka perustuu markkinatransaktioitietoihin ja muutamme laadintaperiaatteita vuoden 2020 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Tämä menetelmä tarjoaa läpinäkyvämmän ja paremmin havainnoitavissa olevan perustan metsäomaisuuden arvostukselle. Alustavat arviot, jotka perustuvat liiketoimiin alueilla, joilla Stora Ensolla on metsämaata, osoittavat, että metsäomaisuutemme arvo, vuokrattu maa mukaan lukien, on 6,5–7,0 miljardia euroa verrattuna kolmannen vuosineljänneksen lopun kirjanpitoarvoon 5,4 miljardia euroa.

Muutoshankkeiden osalta Oulun tehtaan muuntaminen pakkauskartonkia valmistavaksi tehtaaksi etenee suunnitelmien mukaisesti ja tuotanto alkaa vuodenvaihteessa. Paperin kysynnän rakenteellisen heikkenemisen myötä meidän oli valitettavasti tehtävä päätös sulkea yksi Ruotsissa sijaitsevan Hylten tehtaan paperikoneista. Sulkemiset ovat aina vaikeita päätöksiä, joiden vaikutus ulottuu moniin ihmisiin, mutta päätöksellä varmistamme tehtaan kilpailukyvyn. Stora Enso on sitoutunut tarjoamaan tukea työntekijöille, joihin sulkeminen vaikuttaa. Samaan aikaan olemme myös aloittaneet muotoonpuristetusta kuidusta tehtyjen ruokapakkausten tuotannon Hyltessä. PureFiberTM by Stora Enso on ekotuotesarja, joka ei sisällä muovia. Odotamme vahvaa kysyntää näille tuotteille tulevaisuudessa.

Vahvistaaksemme edelleen asemaamme maailmanlaajuisena korkealaatuisten puuelementtien toimittajana investoimme lähes 80 milj. euroa uuteen ristiinliimattua puuta valmistavaan tuotantolinjaan Tšekin tasavallassa. Se parantaa entisestään mahdollisuuksiamme tarjota laadukkaita rakentamisen ratkaisuja asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Investointi myös vahvistaa asemaamme ristiinliimatun puun markkinajohtajana.

Uutena askeleena innovaatio-ohjelmassamme olemme myös investoineet noin 10 milj. euroa dispersiopäällysteteknologiaan Ruotsissa. Investointi mahdollistaa hiilijalanjäljeltään pienempien, helpommin kierrätettävien ja kompostoitavien suojakalvon eli barrierin sisältävien kartonkien kehittämisen ja valmistamisen. Rakennamme myös pilottitehtaan, joka valmistaa biopohjaisia vaahtomateriaaleja. Keveitä kuitupohjaisia vaahtomateriaaleja käytetään pakkausten suojauksessa ja pehmustuksessa. Ne voivat korvata pakkauksissa nykyisin laajalti käytetyt öljypohjaiset polymeerivaahdot. Nämä investoinnit auttavat asiakkaita ja kuluttajia tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja ja meitä tuottamaan lisäarvoa biopohjaisessa kiertotaloudessa.

Lyhyellä aikavälillä pandemia on valitettavasti kiihtynyt luoden jälleen epävarmuutta maailmantalouden toipumisen nopeuteen ja voimaan. Näyttää siltä, että markkinaolosuhteiden huono näkyvyys jatkuu. Emme tässä toimintaympäristössä anna ohjeistusta, mutta voimme varmuudella todeta liiketoiminnan näkymien jatkuvan vaihtelevina. Voin tulevan kestävyytemme osalta todeta olevani tyytyväinen siihen, että likviditeettimme on varmistettu ja kannattavuuden turvaamisohjelmamme etenee nopeasti. Olemme tunnistaneet myös muita säästökohteita ja kasvattaneet säästötavoitetta edelleen 400 milj. euroon.

Uskon, että voittajina selviävät ne yhtiöt, joiden liiketoiminta on pitkällä aikavälillä vastuullista niin ympäristön, yhteiskunnan kuin taloudenkin näkökulmasta – yhtiöt, jotka pysyvät lähellä asiakkaitaan ja joiden innovointi perustuu kuluttajien tuleviin tarpeisiin, joilla on kyky hallita epävakautta ja jotka sopeutuvat joustavasti muuttuneeseen arkeen. Nämä ovat Stora Enson kilpailuetuja.

Tulevaisuus kasvaa metsissä.”

Webcast ja puhelu analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään klo 15.00
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 15.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Annica Bresky, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/ex8fdjfo.

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Mikäli median edustajat haluavat esittää kysymyksiä osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen, pyydämme olemaan yhteydessä viestintäjohtaja Satu Härköseen, puh. 040 832 7458.

Linkki webcast-lähetykseen löytyy myös Stora Enson internet-sivuilta: storaenso.com/investors

 

Puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys klo 15.00

09 23113 291
Tunnuskoodi 9182064
Tallenne +44 (0)3333 009 785
Tunnuskoodi 9182064
 

Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla 27.10.2020 asti. Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.
 

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2020 tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767


Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Yhteydet

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Liitetiedostoja