Stora Enson puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022

STORA ENSO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 22.7.2022 klo 8.30

Stora Enson puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022

STORA ENSO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 22.7.2022 klo 8.30

Erinomaisen tuloksen taustalla strategian tehokas toteutus

Q2/2022 (verrattuna Q2/2021)

 • Liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 3 054 (2 592) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 39 % ja oli 505 (364) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulosprosentti nousi 16,5 %:in (14,0 %).
 • IFRS-liiketulos nousi 399 (182) milj. euroon.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,26) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,42 (0,27) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 404 (463) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 247 (339) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 1,0 (1,8). Tavoite on alle 2,0.
 • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa kasvoi 22,8 %:iin (18,1 %). Tavoitetaso on yli 13 %.

 

Q1-Q2/2022 (verrattuna Q1-Q2/2021)

 • Liikevaihto oli 5 852 (4 868) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulos oli 1 008 (692) milj. euroa.

 

Tärkeimmät tapahtumat

 • Langerbruggen tehtaalla Belgiassa käynnistettiin kannattavuusselvitys toisen paperilinjan muuntamisesta suuren volyymin kierrätetyn aaltopahvin linjaksi.
 • Käynnissä on myös käytöstä poistetun paperikoneen muuntamista koskeva kannattavuusselvitys Oulussa. Tutkittavana on uusiutuvan pakkauskartongin tuotannon laajentaminen 750 000 tonnilla vuodessa.
 • Akkukennojen ja -järjestelmien toimittaja Northvolt ja Stora Enso ovat solmineet kehittämisyhteistyösopimuksen, joka koskee vastuullisesti Pohjoismaista hankituista puupohjaisista komponenteista valmistetun akun kehittämistä.
 • Stora Enson kolme pakkausyksikköä Venäjällä myytiin paikalliselle johdolle. Konsernin kahden Venäjällä sijaitsevan sahan myynti paikalliselle johdolle on saatu päätökseen. Puunhankintayksiköiden osalta on vielä jäljellä pieniä muodollisuuksia, jotka saataneen päätökseen vuoden 2022 toisen puoliskon aikana. Tämän jälkeen Stora Ensolla ei ole enää liiketoimintaa Venäjällä.
 • Myyntiprosessi koskien neljää Stora Enson viidestä paperitehtaasta on käynnissä. Yhtiö keskittyy kasvuun keskeisillä strategisilla alueilla: uusiutuvissa pakkauksissa, puurakentamisen ratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa.

 

Näkymät

Globaalit megatrendit – kuten lisääntynyt vastuullisuutta koskeva tietoisuus, entistä vahvempi keskittyminen ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä digitalisaatio – tukevat Stora Enson liiketoimintastrategiaa ja yhtiön uusiutuvien ja ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntää niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

 

Stora Enso huomioi edelleen lisääntyneet markkinahäiriöt ja epävarmuustekijät, kuten kasvaneen geopoliittisen riskin, nopeasti muuttuvan makrotalousympäristön, inflaatiopaineet, logistiset rajoitteet, materiaalipulan ja pandemian. Yhtiö hallitsee epävakautta esimerkiksi hinnoittelun, joustavan hankinnan ja logistiikan sekä suojausten avulla.

 

Stora Enson tuotteiden kysyntä pysyy vakaana. Kuluttajapakkauskartongin kysyntä on edelleen vahvaa, ja aaltopahvipakkausten kysynnän odotetaan pysyvän vakaana Euroopassa. Sellun vahvan kysynnän odotetaan jatkuvan sekä Euroopassa että Kiinassa. Kolmannen neljänneksen alussa aaltopahvin pintakartongissa ja sahatavarasegmentissä on kuitenkin ollut nähtävissä varhaisia viitteitä kysynnän normalisoitumisesta ennätyksellisen korkean kysyntätason jälkeen. Koko vuotta 2022 koskevaan tulosohjeistukseemme ei ole tehty muutoksia kesäkuussa 2022 päivitetyn ja julkaistun tulosohjeistuksemme jälkeen.

 

Tulosohjeistus

Stora Enso nosti 13.6.2022 ohjeistustaan koko vuoden 2022 operatiivisesta liiketuloksesta vahvana jatkuvan markkinatilanteen vuoksi. Stora Enson vuoden 2022 operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan korkeampi kuin vuoden 2021 operatiivinen liiketulos (1 528 milj. euroa).

 

Tunnuslukuja

Milj. euroa

Q2/22

Q2/21

Muutos % Q2/22-Q2/21

Q1/22

Muutos % Q2/22-Q1/22

Q1-Q2/22

Q1-Q2/21

Muutos%Q1-Q2/22-Q1-Q2/21

2021

Liikevaihto

3 054

2 592

17,8 %

2 798

9,2 %

5 852

4 868

20,2 %

10 164

Operatiivinen EBITDA

663

524

26,6 %

662

0,1 %

1 325

1 011

31,0 %

2 184

Operatiivinen liiketulos

505

364

38,9 %

503

0,5 %

1 008

692

45,7 %

1 528

Operatiivinen liiketulos, %

16,5 %

14,0 %

 

18,0 %

 

17,2 %

14,2 %

 

15,0 %

Liiketulos (IFRS)

399

182

119,6 %

394

1,5 %

793

343

131,2 %

1 568

Tulos ennen veroja (IFRS)

370

152

144,0 %

374

-1,1 %

745

277

168,7 %

1 419

Katsauskauden tulos (IFRS)

299

207

44,1 %

287

4,2 %

586

353

66,0 %

1 268

Korolliset nettovelat

2 434

2 975

-18,2 %

2 593

-6,2 %

2 434

2 975

-18,2 %

2 309

Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman Forest-divisioonaa %

22,8 %

18,1 %

 

23,6 %

 

23,2 %

15,2 %

 

17,8 %

Tulos/osake ilman käyvän arvon muutoksia, euroa

0,42

0,27

55,4 %

0,35

22,9 %

0,77

0,50

55,2 %

1,19

Tulos/osake, euroa

0,38

0,26

47,0 %

0,37

4,8 %

0,75

0,44

69,3 %

1,61

Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan

1,0

1,8

 

1,1

 

1,0

1,8

 

1,1

Henkilöstö keskimäärin

22 327

23 509

-5,0 %

22 211

0,5 %

22 248

23 293

-4,5 %

23 071


Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2022 toisen neljänneksen tulosta:

 

" Voin ilokseni kertoa, että vahvasti alkanut vuotemme jatkui toisella neljänneksellä positiivisissa merkeissä makrotaloudellisesta ja geopoliittisesta levottomuudesta huolimatta. Olemme jälleen todistaneet organisaatiomme ketteryyden ja sitoutuneisuuden, asiakaskuntamme, tuotevalikoimamme sekä synergioiden voiman koko liiketoiminnassamme. Sitoutumisemme uusiutuvien materiaalien ja ratkaisujen hyödyntämiseen on vahvempi kuin koskaan.

Ydintoimintomme, ilman Paper-divisioonaa, ovat kasvaneet 21 % samalla, kun marginaalit ja pääoman tuotot ovat selvästi ylittäneet pitkän aikavälin tavoitteemme. Kysyntä keskeisissä segmenteissämme oli voimakasta neljänneksen aikana, mutta logistiset haasteet, kuten kaukokuljetuksia hoitavien alusten heikko luotettavuus ja konttien huono saatavuus, ovat vaikuttaneet kykyymme palvella asiakkaita täysimittaisesti. Energian ja puunhankinnan korkea omavaraisuus on tukenut toimintaamme ja turvannut tärkeimmät raaka-aineemme ja energiantarpeemme. Hinnoitteluvoiman avulla voimme vaimentaa inflaatiopaineita. Tärkeimpiä tehtäviämme ovat edelleen asiakkaiden tukeminen varastonhallinnan avulla sekä edelleen jatkuvien toimitusketjun ja logististen häiriöiden hallinta.

Humanitäärinen kriisi Ukrainassa ja sodan kauhut ovat tulleet lähemmäs meitä kaikkia, ja reagointimme niihin on ollut sekä ripeää että välttämätöntä. Teollisen toimintamme myynti Venäjällä paikalliselle johdolle on saatu päätökseen. Puunhankinnan osalta on vielä jäljellä pieniä muodollisuuksia ja saamme prosessiin valmiiksi viimeistään tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sen jälkeen meillä ei ole enää toimintaa Venäjällä. Olen tyytyväinen, että olemme löytäneet turvallisen ja pitkäaikaisen ratkaisun näille liiketoiminnoille ja entisille työntekijöillemme. Pysymme uskollisena arvoillemme, ja vastuullinen liiketoiminta on olennainen osa päivittäistä päätöksentekoamme.

Saavutimme parhaimman neljänneskohtaisen tuloksen sitten 2000-luvun alun. Operatiivinen liiketulos oli 505 milj. euroa, jossa oli kasvua 39 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Operatiivinen liiketulosprosentti oli 16,5 %. Metsäomaisuuden arvo kasvoi 8,2 mrd. euroon, joka on 10,40 euroa osaketta kohti. Olemme myös varautuneet tiukempaan taloudelliseen ympäristöön hyvällä kustannusten hallinnalla sekä likviditeettiä lisäämällä ja velkoja vähentämällä. Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli ensi kertaa 1 eli alle tavoitteemme, joka on 2. Tämä vahvistaa häiriönsietokykyämme ja antaa meille mahdollisuuden jatkaa kasvua niin orgaanisesti kuin valikoitujen yrityskauppojen avulla. Olen todella ylpeä näistä tuloksista. Niiden eteen on pitänyt tehdä paljon töitä.

Kesäkuussa nostimme koko vuotta koskevan tulosohjeistuksemme vuoden 2021 ennätyksellistä tulosta korkeammalle. Stora Enso toistaa päivitetyn ohjeistuksen. Kuluttaja-, juoma- ja ruokapakkausten kysyntä on ollut vakaata ja tuotantokapasiteettimme on myyty täyteen. Aaltopahvin pintakartongin kysyntä on normalisoitumassa kausiluonteisesti hiljaisempien kesäkuukausien ja asiakkaiden varastovähennysten ansiosta. Aaltopahvilaatikoiden kysyntä Euroopassa on vakaata. Kysyntä on edelleen vahvaa myös maatalous- ja elintarvikepakkauksien osalta, kun taas verkkokaupan, teollisten tuotteiden ja kestokulutushyödykkeiden pakkausten kysyntä on normalisoitumassa erittäin korkealta tasolta.

Wood Products -divisioonassa sahatavaran historiallisen korkea kysyntäpiikki on ohitettu. Rakennusmarkkinoilla vauhti on hidastumassa korkean inflaation ja muiden rakennusmateriaalien heikon saatavuuden vuoksi. Building Solutions -segmenttimme hyötyy kuitenkin pitkäaikaisista hankkeista ja viranomaisten linjauksista, ja näkyvissä on pitkään jatkuva ristiinliimatun puun ja viilupuun vahva kysyntä. Paper-divisioonan tilauskirjat ovat täynnä, kysyntä-tarjontatilanne on edelleen tiukka ja hintojen nousu jatkuu. Tilauskirjat ovat täynnä myös Biomaterials-divisioonassa, jonka markkinoilla vallitsee positiivinen vire ja vahva markkinatilanne. Kysyntä pehmopaperi-, paperi- ja pakkaustuotteiden loppukäyttäjäsegmenteissä on pysynyt vahvana sekä Euroopassa että Kiinassa. Forest-divisioona odottaa kuitupuun kysynnän pysyvän korkealla ja tukkien kysynnän pysyvän vakaana.

Uusiutuvat pakkaukset ovat yksi kasvualueemme, jossa keskitymme olemassa olevien koneiden muuntamiseen ja asteittaisiin parannuksiin ympäristötehokkuudessa, tuotantotehokkuudessa ja laadussa. Tämän mukaisesti käynnistimme kannattavuusselvityksen jäljellä olevassa paperiyksikössämme Belgiassa toisen paperilinjan muuntamisesta suuren volyymin kierrätetyn aaltopahvin valmistuslinjaksi. Tuemme myös asiakkaidemme kokonaisvaltaista siirtymää kiertotalouteen ja hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Samassa yksikössä käynnistimme yhdessä Tetra Pakin kanssa kannattavuusselvityksen Benelux-markkinoita palvelevasta kierrätyslaitoksesta. Voimme hyödyntää hankkeessa kokemuksia ja oppeja, joita saamme Puolassa vastaavasta hankkeesta, joka tehostaa kierrätystä Itä-Euroopassa.

Laajennamme jatkuvasti kumppanuuksia ja yhteistyötä puupohjaisia ratkaisuja tehokkaaseen ja vähähiiliseen rakentamiseen tuottavassa arvoketjussa. Kasvu ja mahdollisuudet ovat suurimpia Ranskan markkinoilla, jossa niitä tukevat hallituksen kunnianhimoiset, puupohjaista rakentamista edistävät linjaukset. Viimeisimpiä esimerkkejä tällä saralla ovat 35 %:n omistusosuutemme ranskalaisessa puunjalostusyhtiössä ja liikekumppanuus ranskalaisen teollisuuskonsernin kanssa.

Jotta voimme vaikuttaa ilmastoon positiivisesti, meidän on jatkuvasti innovoitava ja haastettava itseämme sekä laajennettava mahdollisuuksia sille, ”mihin puu pystyy”. Olenkin erittäin tyytyväinen, että olemme nyt sopineet ensimmäisen kumppanuuden biomateriaalien innovaatioiden osalta. Kyseessä on sopimus kehitysyhteistyöstä Euroopan suurimpiin akkutoimittajiin kuuluvan Northvoltin kanssa. Yhdessä kehitämme maailman vihreimmän akun Stora Enson anodimateriaalista Lignodesta, joka pohjautuu pohjoismaisiin metsiin. Olemme niin ikään ryhtyneet yhteistyöhön ruotsalaisen Modvionin kanssa tuottaaksemme yli sata metriä korkeita puurakenteisia tuulivoimaloita. Tavoitteena on vähentää teräsrakenteisten tuulivoimatornien hiilijalanjälkeä tarjoamalla puuta vaihtoehtoiseksi materiaaliksi. Kyseessä on merkittävä ilmastoteko: uusiutuvan energian tuottaminen uusiutuvista puumateriaaleista rakennettavalla voimalalla.

Stora Ensossa päätöksentekoa ohjaa yhtiön tarkoitus: ihmisten ja planeetan hyväksi toimiminen korvaamalla uusiutumattomat materiaalit uusiutuvilla. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa koskien sataprosenttisesti positiivisia ilmastovaikutuksia ja kiertotaloutta. Samalla luomme arvoa sidosryhmille pitkällä aikavälillä. Olemme sitoutuneet rakentamaan asiakkaista, kumppaneista ja innostuneista ihmisistä koostuvan ekosysteemin, joka tuottaa vastuullista ja kannattavaa kasvua.

Uusiutuva tulevaisuus kasvaa metsissä.”

Analyytikot, sijoittajat ja media kutsutaan osallistumaan englanninkieliseen webcast-lähetykseen ja puhelinkonferenssiin tänään klo 14.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Annica Bresky ja talousjohtaja Seppo Parvi. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/fz3qufc7.

 

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.


Mikäli median edustajat haluavat esittää kysymyksiä puolivuosikatsauksen julkaisun jälkeen, pyydämme olemaan yhteydessä viestintäjohtaja Satu Härköseen, puh. 040 832 7458.

Linkki webcast-lähetykseen on myös Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/investors

 

Puhelinkonferenssin tiedot

  

Suomi

09 8171 0310

Tunnuskoodi

34439450#

Tallenne

+44 (0)333 3000 819

Tunnuskoodi

425021968#

 

 

Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla 29.7.2022 asti. Webcast-lähetyksen tallenne on katsottavissa Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations.
 

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2022 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

 

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691


Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna 2021 Stora Enson liikevaihto oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investorsSTORA ENSO OYJ

Contacts

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

 

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Attachments and Images

Oikotiet