Circular life of Biocomposites

Tuotteiden uudelleen suunnittelu uudelleen valmistettavaksi

Biokomposiiteilla on tärkeä tehtävä fossiilipohjaisten materiaalien korvaamisessa uusiutuvilla ja fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisessä.

Kiertotaloudessa tavoitteena on innovoida jatkuvasti ja kehittää biopohjaisia tuotteita uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi sekä hyödyntää materiaaleja, jotka muutoin päätyisivät jätteeksi. Näin autamme muuttamaan kertakäyttöelämäntyyliä vastuullisemmaksi vähä vähältä.

Uskomme, että kiertotalouden kehittäminen vaatii jatkuvaa työtä kaikilta kolmelta taholta: lainsäätäjiltä, yrityksiltä ja kuluttajilta.

Child with Toy, Circular life of Biocomposites

Stora Enso ja kierrätys

  • Stora Enso kehittää suljetun kierron ratkaisuja asiakkaittensa kanssa.
  • Stora Enso tekee jatkuvasti yhteistyötä kierrätyslaitosten kanssa selvittääkseen vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia jakeiden keräykseen, lajitteluun ja kierrätykseen.
  • Parhaillaan kehitetään teknologioita, joilla esimerkiksi biokomposiittien sisältämiä kuituja ja polymeerejä voidaan erottaa omiksi jakeikseen.

Biotalouden edistäminen

Metsäteollisuudella on paljon annettavaa biotaloudelle: Puukuitupohjaiset tuotteet varastoivat hiiltä, ja niillä voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja, kuten muovia. Käyttämällä materiaaleja ja raaka-aineita tehokkaasti toimimme biotalouden sydämessä, joka myös toimii kiertotalouden periaatteella. Tällaisessa kierrossa biopohjaiset materiaalit ja niistä valmistetut tuotteet on suunniteltu pidettäväksi käytössä.