Asiakkaat

Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja uusiutumattomien raaka-aineiden korvaamiseksi uusiutuvilla materiaaleilla. Maailmanlaajuinen kuluttajien vastuullisuustietoisuuden kasvu kannustaa yrityksiä ja brändejä tarjoamaan uusiutuvia ratkaisuja arjen tarpeisiin.

 

Tulokset

Asiakkaiden tarpeet ovat tärkeässä asemassa tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehitystyössämme. Tunnistamme näitä tarpeita vaihtamalla asiantuntemusta asiakkaidemme kanssa useista vastuullisuusaiheista.

Vuonna 2020 jatkoimme kiertotalouden edistämistä ja kehittämällä innovatiiisia uusiutuvia ratkaisuja. Julkaisimme esimerkiksi konserninlaajuiset kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteet. Lisätietoja löydät vastuullisuusraportistamme englanniksi.

Vuoden 2020 loppuun mennessä 30 Stora Enson tehdasta ja sahaa oli rekisteröitynyt ja toimi aktiivisesti eettisen toimitusketjun Sedex-verkostossa. Sedex tarjoaa meille alustan tiedottaa asiakkaita siitä, miten täytämme Ethical Trading Initiativen peruskoodiston, ja mitä muita tärkeitä vastuullisuusaiheita toimitusketjuumme liittyy.

Stora Enso on myös toimitusketjun vastuullisuutta arvioivan Ecovadis-verkoston jäsen. Vuodesta 2017 lähtien meidät on valittu parhaan yhden prosentin joukkoon.

Työskentelytavat

Osaamisemme uusiutuvien ja vastuullisten materiaalien ja tuotteiden asiantuntijana auttaa meitä vastaamaan nykyisten ja tulevien asiakkaidemme tarpeisiin. Divisioonillamme on omat painopistealueensa ja tuotteensa, jotka palvelevat laajaa asiakaskuntaa.

Työskentelemme aktiivisesti asiakkaidemme kanssa parantaaksemme raaka-ainetehokkuutta ja pienentääksemme tuotteidemme ja tuotantoprosessiemme ympäristövaikutuksia. Olemme myös yksi 4evergeen allianssin perustajajäsenistä. 4evergreen on eurooppalainen kiertotalouden alusta.

Tuotteitamme, joita koskevat erityiset turvamääräykset ja -vaatimukset, ovat mm. elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevat materiaalit, leluihin käytettävät materiaalit, lääkepakkaukset sekä rakennusmateriaalit. Sisäiset tuoteturvallisuuden ja laadun valvontajärjestelmämme kattavat tuotekehityksen, raaka-aineen hankinnan sekä tuotteiden valmistuksen ja toimituksen. Edellytämme, että myös toimittajamme noudattavat tuoteturvallisuusvaatimuksiamme.

Kaikki Packaging Materals -divisioonamme tehtaat ja useimmat Packaging Solutions -divisioonamme tehtaat on myös sertifioitu elintarviketurvallisuusstandardien mukaisesti. Monissa yksiköissämme on ISO 22000- ja FSSC 22000 -standardien mukaiset ja FDA:n tuoteturvallisuussertifikaatit, mikä osoittaa että suhtautumisemme elintarviketurvallisuuteen on järjestelmällistä.

Monet Stora Enso tuotteista myydään FSC®1- tai PEFC-sertifioituna, mikä osoittaa että ne on valmistettu vastuullisista lähteistä peräisin olevasta puusta, ja että raaka-aineen koko matka metsästä kaupan hyllylle on riippumattoman tahon vahvistama.

Yli 90 % Paper-divisioonamme brändeistä on saanut yhden tai useamman ympäristömerkin, kuten EU-ympäristömerkki, Joutsenmerkki ja Blauer Engel -ympäristömerkki.

Periaatteet

Stora Enson eettiset toimintaohjeet sisältävät joukon arvoja, odotuksia ja tavoitteita, jotka liittyvät Stora Enson eettisiin liiketoimintakäytäntöihin, ympäristöarvoihin sekä ihmis- ja työoikeuksiin. Näitä arvoja sovelletaan kaikkeen Stora Enson toimintaan ja kaikkeen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.

Mahdollisuudet ja haasteet

Kuluttajien kasvavat vastuullisuusvaatimukset sekä poliittinen kehitys, kuten ilmastolainsäädäntö ja kiertotalousvaatimukset, määrittelevät tulevaisuuden polkuamme. Uskomme, että pitkällä aikavälillä yhteiskunnat siirtyvät enenevässä määrin korvaamaan fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla vaihtehdoilla, esimerkiksi Stora Enson tarjoamilla tuotteilla.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.

Oikotiet

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest