Asiakkaat

Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja uusiutumattomien raaka-aineiden korvaamiseksi uusiutuvilla materiaaleilla. Maailmanlaajuinen kuluttajien vastuullisuustietoisuuden kasvu kannustaa yrityksiä ja brändejä tarjoamaan uusiutuvia ratkaisuja arjen tarpeisiin.

 

Tulokset

Asiakkaiden tarpeet ovat tärkeässä asemassa tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehitystyössämme. Hyödynnämme järjestelmällistä asiakaspalautetta ja sekä toistemme asiantuntemusta vastuullisuuteen liittyvissä aiheissa. Uusia tuotteita, kuten ligniiniä ja biokomposiitteja, kehittäessämme teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Näin huolehdimme siitä, että kehitämme ratkaisuja, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet heidän koko arvoketjussaan.

Vuonna 2018 Stora Enso liittyi ruokahävikkiä ja -jätettä maailmanlaajuisesti vähentävään Food Reform for Sustainability and Health (FReSH) -aloitteeseen. Aloitteen taustalla ovat World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ja EAT, joka on tieteellinen alusta ruokajärjestelmän muutokselle.

Vuoden 2018 loppuun mennessä 25 (26 vuonna 2017) Stora Enson tehdasta ja sahaa oli rekisteröitynyt ja toimi aktiivisesti eettisen toimitusketjun Sedex-verkostossa. Sedex tarjoaa meille alustan tiedottaa asiakkaita siitä, miten täytämme Ethical Trading Initiativen peruskoodiston, ja mitä muita tärkeitä vastuullisuusaiheita toimitusketjuumme liittyy.

Stora Enso on myös toimitusketjun vastuullisuutta arvioivan Ecovadis-verkoston jäsen. Vuonna 2018 saavutimme pistemäärän 82/100, joka oli kaksi pistettä vuoden 2017 arvoa parempi, ja ylsimme kultatasolle eli pääsimme parhaan yhden prosentin joukkoon.

Työskentelytavat

Stora Enso kehittää uusiutuvien materiaalien osaamistaan täyttääkseen asiakkaiden tarpeita tarjoamalla vastuullisia tuotteita. Liiketoimintamme on jaettu viiteen divisioonaan, joista jokaisella on omat painopistealueensa ja tuotteensa, ja jotka palvelevat laajaa asiakaskuntaa.

Työskentelemme aktiivisesti asiakkaidemme kanssa parantaaksemme raaka-ainetehokkuutta ja pienentääksemme tuotteidemme ja tuotantoprosessiemme ympäristövaikutuksia.

Tuotteitamme, joita koskevat erityiset turvamääräykset ja -vaatimukset, ovat mm. elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevat materiaalit, leluihin käytettävät materiaalit, lääkepakkaukset sekä rakennusmateriaalit. Sisäiset tuoteturvallisuuden ja laadun valvontajärjestelmämme kattavat tuotekehityksen, raaka-aineen hankinnan sekä tuotteiden valmistuksen ja toimituksen. Edellytämme, että myös toimittajamme noudattavat tuoteturvallisuusvaatimuksiamme.

Herkkiä pakkausmateriaaleja valmistavissa yksiköissämme noudatetaan Good Manufacturing Practice -käytäntöjä, jotka ovat yleisesti tunnustettuja ja sisältyvät EU-lainsäädäntöön. Kaikki Consumer Board -divisioonamme tehtaat ja useimmat Packaging Solutions -divisioonamme tehtaat on myös sertifioitu elintarviketurvallisuusstandardien mukaisesti. Monissa yksiköissämme on ISO 22000- ja FSSC 22000 -standardien mukaiset ja FDA:n tuoteturvallisuussertifikaatit, mikä osoittaa että suhtautumisemme elintarviketurvallisuuteen on järjestelmällistä.

Monet Stora Enso tuotteista myydään FSC®1- tai PEFC-sertifioituna, mikä osoittaa että ne on valmistettu vastuullisista lähteistä peräisin olevasta puusta, ja että raaka-aineen koko matka metsästä kaupan hyllylle on riippumattoman tahon vahvistama.

Stora Enson asiakkaat hyötyvät myös yksiköidemme ja tuotemerkkiemme saamien lukuisien ympäristömerkkien ja todistusten hyödyistä. Tällaisia ovat EU-ympäristömerkki, Joutsenmerkki ja Blauer Engel -ympäristömerkki.

Periaatteet

Stora Enson eettiset toimintaohjeet sisältävät joukon arvoja, odotuksia ja tavoitteita, jotka liittyvät Stora Enson eettisiin liiketoimintakäytäntöihin, ympäristöarvoihin sekä ihmis- ja työoikeuksiin. Näitä arvoja sovelletaan kaikkeen Stora Enson toimintaan ja kaikkeen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.

Mahdollisuudet ja haasteet

Keskiluokka kasvaa monissa maissa, ja sen myötä yhä useammat ihmiset elävät tavoilla, jotka kuormittavat planeettaamme merkittävästi. Samaan aikaan kuluttajien tietoisuus luonnonvarojen ehtyvyydestä, tuotteiden ympäristövaikutuksista ja sosiaalisesta vastuusta kasvaa, mikä lisää tuotemerkkien painetta kiinnittää huomiota tuotteiden ja toimitusketjun vastuullisuuteen. Yhdessä lainsäädännön ja muiden määräysten kanssa nämä megatrendit myös ohjaavat asiakkaitamme käyttämään uusiutuvia raaka-aineita ja lisäämään tuotteiden ja materiaalien kierrätystä.

Uskomme, että pitkällä aikavälillä yhteiskunnat siirtyvät enenevässä määrin korvaamaan fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla. Stora Enson erilaiset puu- ja kuitupohjaiset tuotteet, kuten biokemikaalit ja biokomposiitit, vastaavat hyvin tähän uuteen markkinakysyntään.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.