Sijoittajat

Pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuullisuustyötämme ja sen raportointia sekä pitämään sijoittajat ajan tasalla saavutuksistamme, tavoitteistamme ja tulevista suunnitelmistamme.

 

Tulokset

Huhtikuussa 2020 Stora Enso laski liikkeelle viisivuotisen 1,7 miljardin Ruotsin kruunun arvoisen green bond -joukkovelkakirjan ja volyymin lisäyksen samaan velkakirjaan kesäkuussa 2020, nostaen sen kokonaisarvon 3,4 miljardiin Ruotsin kruunuun. Marraskuussa 2020 laskimme liikkeelle ensimmäisen euro green bond -joukkouvelkakirjamme (10 vuoden maturiteetti ja 500 miljoonan euron arvo). Tulot käytettiin rahoittamaan vastuullista metsän hankintaa ja hoitoa Ruotsissa, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Maxaun tehtaalla Saksassa sekä kehittämään ristiinliimatun puun (CLT) tuotantolinjaa Gruvön tehtaalle Ruotsiin ja Ždírec sahalle Tsekkiin.

Työskentelytavat

Stora Enson suurimmat osakkeenomistajat ovat pitkäaikaisia sijoittajia, jotka arvostavat vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä ja seuraavat ja arvioivat menestystämme jatkuvasti.

Ylläpidämme aktiivista ja avointa vuoropuhelua sijoittajiemme kanssa ESG-teemoista tapaamalla heitä henkilökohtaisesti, puhelinneuvotteluissa, seminaareissa ja webinaareissa. Kerromme sijoittajillemme säännöllisesti vastuullisuustoimintamme tuloksista myös osavuosi- ja vuosikatsauksissamme, sidosryhmäviestinnässä, verkkouutisissa ja sijoittajien uutiskirjeissä.

Periaatteet

Mahdollisuudet ja haasteet

Sijoittajat ovat entistä tietoisempia yritysten vastuullisuuden merkityksestä tehdessään sijoituspäätöksiä ja selvittävät mahdollisuuksiaan integroida ESG-teemoja sijoitusstrategioihinsa. Sijoittavat näkevät vastuullisuuden myös arvokkaana yritysten kasvun vauhdittajana, ja vastuullisuusraportoinnin tärkeänä työkaluna etsiessään sijoitusmahdollisuuksia, jotka tuottavat osakkeenomistajille pitkäkestoista arvoa. Yrityksiä kannustetaankin parantamaan toimintansa vastuullisuutta samalla, kun sijoittajat odottavat saavansa tuottoa sijoituksilleen.

Stora Enson sijoittajasuhdetoimintaa ohjaavat monet lait ja määräykset, kuten EU:n asetus markkinoiden väärinkäytöstä (MAR-asetus), Suomen arvopaperimarkkinalaki, Helsingin ja Tukholman Nasdaq-pörssien säännöt ja Suomen Finanssivalvonnan määräykset.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.

Oikotiet

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest