Sijoittajat

Pyrimme jatkuvasti parantamaan vastuullisuustyötämme ja sen raportointia sekä pitämään sijoittajat ajan tasalla saavutuksistamme, tavoitteistamme ja tulevista suunnitelmistamme.

 

Tulokset

Vuonna 2019 Stora Enso laski liikkeelle ensimmisen Green Bond -joukkovelkakirjansa, joka keräsi 6 miljoonaa Ruotsin kruunua. Lisäksi otimme yhden miljoonan Ruotsin kruunun arvoinen "Green Loan" -lainan. Näiden molempien tulot käytettiin kokonaisuudessaan rahoittamaan metsävarallisuuden hankintaan Ruotsissa vuoden 2019 loppuun mennessä. Nämä metsävarat on 100-prosenttisesti FSC- ja PEFC-sertifioitu.

Stora Enso sai ylistävän maininnan Finance for the Future Awards -tilaisuudessa Accounting for Sustainabilityn (A4S) toimesta vuonna 2019. Myös konsernin johtajuus ilmastotyössä tunnustettiin tilaisuuden aikana.

Työskentelytavat

Stora Enson suurimmat osakkeenomistajat ovat pitkäaikaisia sijoittajia, jotka arvostavat vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä ja seuraavat ja arvioivat menestystämme jatkuvasti.

Ylläpidämme aktiivista ja avointa vuoropuhelua sijoittajiemme kanssa ESG-teemoista tapaamalla heitä henkilökohtaisesti, puhelinneuvotteluissa, seminaareissa ja webinaareissa. Kerromme sijoittajillemme säännöllisesti vastuullisuustoimintamme tuloksista myös osavuosi- ja vuosikatsauksissamme, sidosryhmäviestinnässä, verkkouutisissa ja sijoittajien uutiskirjeissä.

Periaatteet

Mahdollisuudet ja haasteet

Sijoittajat ovat entistä tietoisempia yritysten vastuullisuuden merkityksestä tehdessään sijoituspäätöksiä ja selvittävät mahdollisuuksiaan integroida ESG-teemoja sijoitusstrategioihinsa. Sijoittavat näkevät vastuullisuuden myös arvokkaana yritysten kasvun vauhdittajana, ja vastuullisuusraportoinnin tärkeänä työkaluna etsiessään sijoitusmahdollisuuksia, jotka tuottavat osakkeenomistajille pitkäkestoista arvoa. Yrityksiä kannustetaankin parantamaan toimintansa vastuullisuutta samalla, kun sijoittajat odottavat saavansa tuottoa sijoituksilleen.

Stora Enson sijoittajasuhdetoimintaa ohjaavat monet lait ja määräykset, kuten EU:n asetus markkinoiden väärinkäytöstä (MAR-asetus), Suomen arvopaperimarkkinalaki, Helsingin ja Tukholman Nasdaq-pörssien säännöt ja Suomen Finanssivalvonnan määräykset.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.