Toimittajat

Stora Enso hankkii puun ja kuidun lisäksi muita materiaaleja, tuotteita ja palveluja yli 20 000 tavarantoimittajalta ja palveluntarjoajalta maailmanlaajuisesti. Niiden kaikkien on täytettävä tiukat vastuullisuusvaatimuksemme.

 

Tulokset

Stora Enson vastuullisen hankinnan tunnusluku mittaa Stora Enson toimittajille ja alihankkijoille tarkoitettujen toimintaohjeiden piiriin kuuluvien toimittajien osuutta kaikista toimittajista (sisältäen materiaalit, tavarat ja palvelut). Vuoden 2019 kolmannen kvartaalin lopussa tämä osuus oli 96 %.

Vuonna 2018 aloimme käyttää hankintaprosessimme tarjouskilpailuvaiheessa vastuullisuuskriteerejä sekä kerätä tietoa tavarantoimittajien vastuullisuustoiminnasta. Tavarantoimittajien tulee nyt vastata kysymyksiin, joilla selvitetään yrityksen taloudellista vakautta, työtapaturmien määrää ja hiilidioksidipäästöjä, mikä edesauttaa kunnianhimoisten tieteellisten tavoitteidemme toteutumista. Kriteerit kuuluvat osaksi jokaista tarjouskilpailua riippumatta siitä, onko saman tavarantoimittajan kanssa tehty aiempia sopimuksia.

 

Työskentelytavat

Vuonna 2018 Stora Enson muuttuvista kuluista 50 % koostui ostetuista materiaaleista, tavaroista ja palveluista ja 50 % ostetusta kuidusta. Stora Enso ostaa raaka-aineita ja tuotteita, kuten puuta, sellua ja kierrätyspaperia, kemikaaleja, täyteaineita, energiaa, polttoaineita ja varaosia sekä ylläpito-, logistiikka- ja IT-palveluja. Taataksemme näiden materiaalien ja palveluiden vastuullisen hankinnan edellytämme, että potentiaaliset tavarantoimittajat suorittavat esivalintaprosessin ennen kuin niiden kanssa voidaan tehdä sopimus. Lisäksi tarjoamme vastuullisuuskoulutusta ostajillemme ja autamme toimittajiamme parantamaan toimintansa vastuullisuutta sekä soveltamaan eettisiä toimintaohjeitamme käytännössä. Perusteelliset yksittäisten toimitusketjujen "deep dive"-arvioinnit auttavat meitä ymmärtämään paremmin tietyn teeman tai tuoteryhmän toimitusketjuihin liittyvää toimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita.

Toimittaja voidaan valita yhteiskunta- ja ympäristöriskiprofiilin esiarvioinnin perusteella ulkopuolisen tahon tekemään vastuullisuusauditointiin, johon myös ostaja osallistuu. Toimittajille ja alihankkijoille tarkoitettujen toimintaohjeidemme epäillyt rikkomukset selvitetään ja niiden korjaamista seurataa. Auditointien aikana ilmenevistä rikkomuksista keskustellaan toimittajien kanssa ja toimittajalle asetetaan korjaavat toimenpiteet. Jos toimittaja ei ole halukas korjaamaan toimintaansa, yhteistyö lopetetaan.

 

Periaatteet

Stora Enson toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille (Supplier Code of Conduct, SCoC) on juridisesti sitova asiakirja, joka edellyttää toimittajiltamme erilaisten vastuullisuusvaatimusten täyttämistä. Muita sitä tukevia periaatteita:

 

Mahdollisuudet ja haasteet

Vastaamme johdonmukaisesti sidosryhmiemme vaatimuksiin edellyttää toimitusketjuiltamme läpinäkyvyyttä ja vastuullista toimintaa. Pyrimme myös vastaamaan muovin vähentämistä koskeviin vaatimuksiin materiaalihankinnoissa. Vastuullisuuskriteerit toimittajillemme eivät vain kannusta heitä parantamaan liiketoimintaansa, vaan ne myös auttavat edistämään vastuullisempaa hankintaa kaikkialla maailmassa.

 

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.