Toimittajat

Stora Enso hankkii puun ja kuidun lisäksi muita materiaaleja, tuotteita ja palveluja yli 20 000 tavarantoimittajalta ja palveluntarjoajalta maailmanlaajuisesti. Niiden kaikkien on täytettävä tiukat vastuullisuusvaatimuksemme.

 

Tulokset

Stora Enson vastuullisen hankinnan tunnusluku mittaa Stora Enson toimittajille ja alihankkijoille tarkoitettujen toimintaohjeiden piiriin kuuluvien toimittajien osuutta kaikista toimittajista (sisältäen materiaalit, tavarat ja palvelut). Vuoden 2020 vimeisellä neljänneksellä tämä osuus oli 96 %, ylittäen tavoitteemme ylläpitää korkea 95 %:n kattavuus.

Vuonna 2020 teetimme 22 ulkopuolisen tahon suorittamaa toimittajan tarkastuskäyntiä. Luku sisältää sekä virtuaalisesti että fyysisesti tehdyt kolmannen osampolen auditoinnit.  Koronaviruspandemian aiheuttamista rajoituksista johtuen otimme vuonna 2020 käyttöön virtuaaliset tarkastuskäynnit. Yhtään toimittajasuhdetta ei tarvinnut katkaista auditointien aikana tehdyistä havainnoista johtuen vuonna 2020. Lisätietoja löydät vastuullisuusraportistamme englanniksi.

Työskentelytavat

Vuonna 2020 Stora Enson muuttuvista kuluista 50 % koostui ostetuista materiaaleista, tavaroista ja palveluista ja 50 % ostetusta kuidusta. Stora Enso ostaa raaka-aineita ja tuotteita, kuten puuta, sellua ja kierrätyspaperia, kemikaaleja, täyteaineita, energiaa, polttoaineita ja varaosia sekä ylläpito-, logistiikka- ja IT-palveluja. Taataksemme näiden materiaalien ja palveluiden vastuullisen hankinnan edellytämme, että potentiaaliset tavarantoimittajat suorittavat esivalintaprosessin ennen kuin niiden kanssa voidaan tehdä sopimus. Lisäksi tarjoamme vastuullisuuskoulutusta ostajillemme. 

Toimittajielle tarkoitetun toimintaohjeen toteuttamisen lisäksi autamme toimittajiamme parantamaan toimintansa vastuullisuutta. Esimerkiksi perusteelliset yksittäisten toimitusketjujen "deep dive"-arvioinnit auttavat meitä ymmärtämään paremmin tietyn teeman tai tuoteryhmän toimitusketjuihin liittyvää toimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita.

Toimittaja voidaan valita yhteiskunta- ja ympäristöriskiprofiilin esiarvioinnin perusteella ulkopuolisen tahon tekemään vastuullisuusauditointiin, johon myös ostaja osallistuu. Toimittajille ja alihankkijoille tarkoitettujen toimintaohjeidemme epäillyt rikkomukset selvitetään ja niiden korjaamista seurataa. Auditointien aikana ilmenevistä rikkomuksista keskustellaan toimittajien kanssa ja toimittajalle asetetaan korjaavat toimenpiteet. Jos toimittaja ei ole halukas korjaamaan toimintaansa, yhteistyö lopetetaan.

Periaatteet

Stora Enson toimintaohjeet toimittajille (Supplier Code of Conduct, SCoC) on juridisesti sitova asiakirja, joka edellyttää toimittajiltamme erilaisten vastuullisuusvaatimusten täyttämistä. Muita sitä tukevia periaatteita:

Mahdollisuudet ja haasteet

Stora Enso voi käyttää ostovoimaansa ajaakseen vastuullisempaa liiketoimintaa toimittajiensa keskuudessa. Vastaamme johdonmukaisesti sidosryhmiemme vaatimuksiin edellyttää toimitusketjuiltamme läpinäkyvyyttä ja vastuullista toimintaa. Pyrimme myös vastaamaan muovin vähentämistä koskeviin vaatimuksiin materiaalihankinnoissa. Vastuullisuuskriteerimme omille toimittajillemme mahdollistavat myönteisen muutoksen edistämisen myös syvemmällä toimitustketjuissa.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.

Oikotiet

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest