Toimittajat

Stora Enso hankkii puun ja kuidun lisäksi muita materiaaleja, tuotteita ja palveluja yli 20 000 tavarantoimittajalta ja palveluntarjoajalta maailmanlaajuisesti. Niiden kaikkien on täytettävä tiukat vastuullisuusvaatimuksemme.

 

Tulokset

Stora Enson vastuullisen hankinnan tunnusluku mittaa Stora Enson toimittajille ja alihankkijoille tarkoitettujen toimintaohjeiden piiriin kuuluvien toimittajien osuutta kaikista toimittajista (sisältäen materiaalit, tavarat ja palvelut). Vuoden 2020 toisella neljänneksellä tämä osuus oli 97 %, ylittäen tavoitteemme ylläpitää korkea 95 %:n kattavuus.

Vuonna 2019 teetimme 62 ulkopuolisen tahon suorittamaa toimittajan tarkastuskäyntiä sekä teimme itse 50 vierailua toimittajien luona. Yhtään toimittajasuhdetta ei tarvinnut katkaista näiden käyntien aikana tehdyistä havainnoista johtuen vuonna 2019, mutta yksi sopimus jätettiin uusimatta.

Työskentelytavat

Vuonna 2019 Stora Enson muuttuvista kuluista 49 % koostui ostetuista materiaaleista, tavaroista ja palveluista ja 51 % ostetusta kuidusta. Stora Enso ostaa raaka-aineita ja tuotteita, kuten puuta, sellua ja kierrätyspaperia, kemikaaleja, täyteaineita, energiaa, polttoaineita ja varaosia sekä ylläpito-, logistiikka- ja IT-palveluja. Taataksemme näiden materiaalien ja palveluiden vastuullisen hankinnan edellytämme, että potentiaaliset tavarantoimittajat suorittavat esivalintaprosessin ennen kuin niiden kanssa voidaan tehdä sopimus. Lisäksi tarjoamme vastuullisuuskoulutusta ostajillemme. 

Toimittajielle tarkoitetun toimintaohjeen toteuttamisen lisäksi autamme toimittajiamme parantamaan toimintansa vastuullisuutta. Esimerkiksi perusteelliset yksittäisten toimitusketjujen "deep dive"-arvioinnit auttavat meitä ymmärtämään paremmin tietyn teeman tai tuoteryhmän toimitusketjuihin liittyvää toimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita.

Toimittaja voidaan valita yhteiskunta- ja ympäristöriskiprofiilin esiarvioinnin perusteella ulkopuolisen tahon tekemään vastuullisuusauditointiin, johon myös ostaja osallistuu. Toimittajille ja alihankkijoille tarkoitettujen toimintaohjeidemme epäillyt rikkomukset selvitetään ja niiden korjaamista seurataa. Auditointien aikana ilmenevistä rikkomuksista keskustellaan toimittajien kanssa ja toimittajalle asetetaan korjaavat toimenpiteet. Jos toimittaja ei ole halukas korjaamaan toimintaansa, yhteistyö lopetetaan.

Periaatteet

Stora Enson toimintaohjeet toimittajille ja alihankkijoille (Supplier Code of Conduct, SCoC) on juridisesti sitova asiakirja, joka edellyttää toimittajiltamme erilaisten vastuullisuusvaatimusten täyttämistä. Muita sitä tukevia periaatteita:

 
Mahdollisuudet ja haasteet

Stora Enso voi käyttää ostovoimaansa ajaakseen vastuullisempaa liiketoimintaa toimittajiensa keskuudessa. Vastaamme johdonmukaisesti sidosryhmiemme vaatimuksiin edellyttää toimitusketjuiltamme läpinäkyvyyttä ja vastuullista toimintaa. Pyrimme myös vastaamaan muovin vähentämistä koskeviin vaatimuksiin materiaalihankinnoissa. Vastuullisuuskriteerimme omille toimittajillemme mahdollistavat myönteisen muutoksen edistämisen myös syvemmällä toimitustketjuissa.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.