Ympäristöohjelma

Uusiutuvien materiaalien yhtiönä Stora Enso minimoi jätteen määrää, toimii biotalouden ytimessä ja edistää kiertotaloutta. Vastuullinen metsänhoito takaa uusiutuvan raaka-aineemme saatavuuden, suojelee luonnon monimuotoisuutta ja auttaa torjumaan ilmastonmuutosta.