Metsät, puuviljelmät ja maankäyttö

Vastuullinen metsänhoito suojaa luonnon monimuotoisuutta ja auttaa torjumaan ilmastonmuutosta. Puumme on peräisin Euroopan metsistä sekä Uruguayn, Brasilian ja Kiinan eukalyptusviljelmiltä.

 

Tulokset

Käytämme vastuullisen metsänhoidon edistymisen seurannassa tunnuslukua, joka mittaa niiden metsäsertifiointiohjelmien piiriin kuuluvien maa-alueiden osuutta, jotka ovat puuntuotannossa ja korjuussa ja Stora Enson omistamia ja hoitamia. Tavoitteemme on pitää osuus 96 prosentissa. Vuonna 2020 osuus oli 98 %.

Kolmansien osapuolten sertifioiman puun osuus kokonaispuunhankinnasta oli 78 % vuonna 2020.

Pyrimme aktiivisesti kasvattamaan metsäsertifiointeja alueilla, joilta ostamme puuta. Edistämme ryhmäsertifiointia esimerkiksi Venäjällä ja Brasiliassa saadaksemme entistä useammat toimittajat ja viljelijät liittymään näihin järjestelmiin. Venäjällä teemme yhteistyötä maan WWF:n kanssa ryhmäsertifioinneissa, jotka vuoden 2020 loppuun mennessä kattoivat 1,3 miljoonaa hehtaaria metsää. Brasiliassa kaksoismetsäsertifioinnin oli vuoden 2020 loppuun mennessä saanut 76 viljelijää, mikä vastaa 38 000 hehtaaria, josta 16 000 hehtaaria on eukalyptusviljelmiä. 

Työskentelytavat

Stora Ensolla vastuullisessa metsän- ja puuviljelmienhoidossa otetaan huomioon taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöulottuvuudet.

Tiedämme kaiken käyttämämme puun alkuperän: 100 % on peräisin vastuullisesti hoidetuista lähteistä. Käytämme erilaisia työkaluja puun alkuperän varmistamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi metsäsertifiointi ja riippumattomat jäljitettävyysjärjestelmät, kuten Forest Stewardship Councilin 1 (FSC) Chain of Custody- ja Controlled Wood -ohjelmat, Endorsement of Forest Certificationin (PEFC) Chain of Custody- ja Due Diligence System of the Programme -ohjelmat sekä ympäristöjohtamisen ISO 14001 -standardi. Varmistamme aina, että metsiin ja puuviljelmille istutetaan uusia puita korjatuiden tilalle.

Vuonna 2020 Stora Enson käyttämästä puusta 87 % oli peräisin hoidetuista luonnonmetsien kaltaisista eurooppalaismetsistä ja 13 % puuviljelmiltä.

Toimimme aktiivisesti monissa paikallisissa ja maailmanlaajuisissa järjestöissä, verkostoissa ja ohjelmissa, kuten World Business Council for Sustainable Development -järjestön Forest Solutions Groupissa (FSG) ja The Forests Dialogue (TFD) -järjestössä sekä Maailman luonnonsäätiö WWF:n New Generation Plantations (NGP) -ohjelmassa.

 


Periaatteet

Mahdollisuudet ja haasteet

Kasvaessaan puut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä, ja yhdessä puupohjaisten tuotteiden kanssa ne varastoivat hiiltä. Vastuullisella metsänhoidolla huolehditaan siitä, että korjattujen puiden tilalle kasvaa uusi puusukupolvi.

Ilmastonmuutos luo metsiin ja puuviljelmiin liittyviä fyysisiä haasteita ja mahdollisuuksia, sillä se muuttaa lämpötila-, tuuli- ja sadeolosuhteita. Hyvin hoidetut metsät voivat edistää kokonaisten ekosysteemien vastustuskykyä kielteisiä seurauksia vastaan ja saada ne hyödyntämään myönteisiä vaikutuksia. Metsien terveys ja kasvu tulee varmistaa vastuullisella metsänhoidolla metsän koko elämänkaaren ajan. 

 

 

1Tavaramerkkilisenssi (Stora Enso Communications) FSC-N001919.

 

 

 

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.

Oikotiet

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest