Metsät, puuviljelmät ja maankäyttö

Vastuullinen metsien ja puuviljelmien hoito auttaa meitä huolehtimaan tärkeimmän raaka-aineemme puun saatavuudesta pitkällä aikavälillä. Puumme on peräisin Euroopan metsistä sekä Uruguayn, Brasilian ja Kiinan eukalyptusviljelmiltä.

 
Tulokset

Käytämme vastuullisen metsänhoidon edistymisen seurannassa tunnuslukua, joka mittaa niiden metsäsertifiointiohjelmien piiriin kuuluvien maa-alueiden osuutta, jotka ovat puuntuotannossa ja korjuussa ja Stora Enson omistamia ja hoitamia. Tavoitteemme on pitää osuus 96 prosentissa. Vuonna 2019 osuus oli 98 %.

Kolmansien osapuolten sertifioiman puun osuus kokonaispuunhankinnasta oli 75 % vuonna 2019. Vuodesta 2018 lähtien ulkopuolisten toimittajien sertifioitu puu ei ole sisältynyt sertifioidun puun osuuteen. Siksi sertifioidun puun osuus on aiempia vuosia pienempi.

Pyrimme aktiivisesti kasvattamaan metsäsertifiointeja alueilla, joilta ostamme puuta. Edistämme ryhmäsertifiointia esimerkiksi Venäjällä ja Brasiliassa saadaksemme entistä useammat toimittajat ja viljelijät liittymään näihin järjestelmiin. Venäjällä teemme yhteistyötä maan WWF:n kanssa ryhmäsertifioinneissa, jotka vuoden 2019 loppuun mennessä kattoivat 1,31 miljoonaa hehtaaria metsää. Brasiliassa kaksoismetsäsertifioinnin oli vuoden 2019 loppuun mennessä saanut 75 viljelijää, mikä vastaa 38 000 hehtaaria, josta 16 000 hehtaaria on eukalyptusviljelmiä. 

Työskentelytavat

Stora Ensolla vastuullisessa metsän- ja puuviljelmienhoidossa otetaan huomioon taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöulottuvuudet.

Tiedämme kaiken käyttämämme puun alkuperän: 100 % on peräisin vastuullisesti hoidetuista lähteistä. Käytämme erilaisia työkaluja puun alkuperän varmistamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi metsäsertifiointi ja riippumattomat jäljitettävyysjärjestelmät, kuten Forest Stewardship Councilin 1 (FSC) Chain of Custody- ja Controlled Wood -ohjelmat, Endorsement of Forest Certificationin (PEFC) Chain of Custody- ja Due Diligence System of the Programme -ohjelmat sekä ympäristöjohtamisen ISO 14001 -standardi. Varmistamme aina, että metsiin ja puuviljelmille istutetaan uusia puita korjatuiden tilalle.

Vuonna 2019 Stora Enson käyttämästä puusta 87 % oli peräisin hoidetuista luonnonmetsien kaltaisista eurooppalaismetsistä ja 13 % puuviljelmiltä.

Toimimme aktiivisesti monissa paikallisissa ja maailmanlaajuisissa järjestöissä, verkostoissa ja ohjelmissa, kuten World Business Council for Sustainable Development -järjestön Forest Solutions Groupissa (FSG) ja The Forests Dialogue (TFD) -järjestössä sekä Maailman luonnonsäätiö WWF:n New Generation Plantations (NGP) -ohjelmassa.

Puunhankinta alueittain 2018 – Stora Enso


Periaatteet
  • Puun- ja kuidunhankinnan sekä maankäytön politiikka
  • Ympäristöohjeet
  • Eettiset toimintaohjeet
  • Tavarantoimittajien eettiset toimintaohjeet

Mahdollisuudet ja haasteet

Kasvaessaan puut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä, ja yhdessä puupohjaisten tuotteiden kanssa ne varastoivat hiiltä. Vastuullisella metsänhoidolla huolehditaan siitä, että korjattujen puiden tilalle kasvaa uusi puusukupolvi.

Ilmastonmuutos luo metsiin ja puuviljelmiin liittyviä fyysisiä haasteita ja mahdollisuuksia, sillä se muuttaa lämpötila-, tuuli- ja sadeolosuhteita. Hyvin hoidetut metsät voivat edistää kokonaisten ekosysteemien vastustuskykyä kielteisiä seurauksia vastaan ja saada ne hyödyntämään myönteisiä vaikutuksia. Maailmanlaajuiset haasteet, kuten väestönkasvu, viljelymaan kysynnän kasvu sekä puun tarjonnan ja kysynnän välinen levenevä kuilu lisäävät painetta sille, että luonnonvaroja on käytettävä tehokkaammin ja tuotettava enemmän raaka-ainetta pienemmällä maa-alalla.

 

1Tavaramerkkilisenssi (Stora Enso Communications) FSC-N001919.

 

 

 

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.