Materiaalit, vesi ja energia

Stora Enso toimii biopohjaisen kiertotalouden ytimessä ja pyrkii parantamaan raaka-ainetehokkuutta eli tuottamaan enemmän vähemmällä. Siitä hyötyvät meidän lisäksemme myös ympäristö ja yhteiskunta.

 

Tulokset

Materiaalit

Vuonna 2020 sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämisaste koko konsernissa oli 98 % käsittäen sekä sisäisen että ulkoisen käytön. 

Vesi

Kokonaisvedenkulutuksen ja prosessivesipäästöjen tunnusluken tavoite on olla laskusuuntainen vuoden 2016 vertailuarvoista, jotka olivat 57 m3 ja 27 m3 myytävää tonnia kohden. Vuonna 2020 kokonaisvedenkulutuksemme oli 65 m3 myytävää tonnia kohden ja prosessivesipäästöt olivat 31 m3 myytävää tonnia kohden.

Energia

Konserninlaajuisena tavoitteenamme on pienentää sähkön ja lämmön kulutusta 15 % tuotettua sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohden vuoteen 2020 mennessä. Vertailuarvona ovat vuoden 2010 luvut. Vuonna 2020 tämä tunnusluku oli 0,2 % suurempi kuin vuoden 2010 vertailuarvo (2,9 % pienempi vuonna 2019).

Työskentelytavat

Tehtaidemme ympäristötyötä, kuten veden ja energian kulutuksen hallintaa sekä raaka-ainetehokkuutta, tukevat kolmansien osapuolten sertifioimat ympäristöhallintajärjestelmät. Kaikki kartonki-, sellu- ja paperitehtaamme sekä sahamme on ISO 14001 -sertifioitu, samoin kaikki aaltopahvitehtaamme yhtä lukuun ottamatta. Vuoden 2020 loppuun mennessä 94 % kokonaisenergiankulutuksestamme oli sertifioitu energianhallinnan ISO 50001 -standardin mukaisesti. 

Materiaalit

Tuotantoprosesseissamme syntyy erilaisia sivutuotteita ja jätteitä, kuten tuhkaa, mustalipeää, sahajauhoa, kaarnaa ja jäteveden käsittelylietettä. Monia näistä käytetään sisäisessä bioenergian ja sellun tuotannossamme tai niitä toimitetaan kumppaneillemme esimerkiksi maatalouden tai maan- ja tienrakentamisen tarpeisiin.

Vesi

Tehtaamme käyttävät runsaasti vettä, mutta vain noin 3 % siitä kuluu tuotantoprosesseissamme ja lähes 97 % palautetaan paikallisiin vesistöihin. Prosessivedet puhdistetaan omissa käsittelylaitoksissamme ja lasketaan sen jälkeen vesistöihin, kun taas jäähdytysvedet ja muut kuin prosessivedet voidaan laskea vesistöihin käsittelemättöminä. Vedenkulutustamme säätelevät viranomaiset, paikalliset olot ja toimiluvat.

Energia

Ostamme energiaa pitkillä sopimuksilla energiapörsseistä suoraan markkinoilta, yhdistämme tehokkaasti lämmön- ja energiantuotantoa sekä omistamme osuuksia energiayhtiöistä.

Stora Enso on sitoutunut jatkuvaan energiatehokkuuden ja energiaomavaraisuuden kehittämiseen. Energiainvestointeja tehdessämme arvioimme aina mahdollisuudet käyttää biomassapohjaisia polttoaineita ja muita vähähiilisiä vaihtoehtoja. Stora Enson keskitetty energiatehokkuusrahasto on työmme kulmakivi.

Periaatteet

 

Mahdollisuudet ja haasteet

Yhteiskuntia, markkinoita ja yrityksiä ravisuttavista megatrendeistä ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Kuluttajat, lainsäätäjät, yritykset ja rahoituslaitokset keskittyvät enenevässä määrin raakamateriaaleihin, hiilidoksidipäästöihin, kiertotalouteen sekä jätteen vähentämiseen. Hallituksen ympäri maailman ovat myös lisäämässä fossiilipohjaisten materiaalien, kuten muovin, käytön säätelemistä.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme ja toimintojemme läheisyydessä elävien paikkalisyhteisöjen jäsenet.

Oikotiet

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest