Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, tavarantoimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikalllisyhteisöjen jäseniä.

Tulokset

Määrittelimme Stora Ensolle tärkeimmät ihmisoikeudet vuonna 2018 kansainvälisen asiantuntijaorganisaation BSR:n tukemana. Päivitimme ja julkaisimme ihmisoikeuksia koskevan politiikkamme ja vahvistimme kahdeksan konserninlaajuista tärkeintä ihmisoikeutta:

• Työterveys ja -turvallisuus
• Oikeudenmukaiset työolot
• Pakkotyö
• Järjestäytymisvapaus
• Vapaus syrjinnästä ja häirinnästä
• Maan ja luonnonvaraoikeuksien hankinta ja hallinta
• Väärinkäytöksistä ilmoittaminen
• Lasten oikeudet (metsäteollisuudelle olennaiset)

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana saatiin päätökseen konsernin kahdeksaa tärkeintä ihmisoikeutta koskevan vaatimustenmukaisuuden seurantaohjelman kulmakivien identifiointi. Tässä yhteydessä arvioitiin myös seurantaohjelman ja nykyisen seuranta- ja raportointiprosessin välisiä eroja. Seuraava askel on käsitellä kyseiset erot.

Työskentelytavat

Ihmisoikeusriskit otetaan huomioon kaikissa Stora Enson toiminnoissa, kuten investointipäätöksissä, fuusioissa, yritysostoissa ja yritysmyynneissä.

Stora Enson ihmisoikeuksia koskeva asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) menettely kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnit (ESIA)
  • Ihmisoikeusarviointi ja toimintasuunnitelmat
  • Asianmukaiset menettelyt väärinkäytöksistä ilmoittamiseen ja niiden korjaamiseen
  • Vastuun kantaminen läpinäkyvän raportoinnin avulla. 

Kunnioitamme kaikkia ihmisoikeuksia ja ne ovat kaikki meille tärkeitä, mutta olemme määritelleet ne tärkeimmät ihmisoikeudet, joihin työmme jatkossa keskittyy. Työmme sisältää asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) ja seurantaohjelmamme päivityksen, joka viimeistellään ja otetaan käyttöön vuonna 2019. Tavoitteenamme on myös luoda uusi yhdistetty ihmisoikeustyön tunnusluku (KPI) vuonna 2019. Sillä on tarkoitus mitata kahdeksan tärkeimmän ihmisoikeuden toteutumista.

Periaatteet

Stora Enson ihmisoikeussitoumus kattaa kaikki työntekijämme, tiloissamme toimivat urakoitsijat, ulkoiset tavaran ja palvelujen toimittajat ja muut liiketoimintakumppanit sekä toimintojemme läheisyydessä elävät paikallisyhteisöt. Stora Enson ihmisoikeustyötä koskevia politiikkoja ja ohjeita:

Mahdollisuudet ja haasteet

Stora Enso toimii useilla ihmisoikeusnäkökulmasta haastavilla markkinoilla, kuten Venäjällä, Kiinassa, Laosissa ja Brasiliassa. Monet kohtaamamme ihmisoikeushaasteet ovat syvästi juurtuneet paikalliseen yhteiskuntaan, ja niihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti vain sinnikkäällä ja pitkäkestoisella työllä sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa. YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavissa periaatteissa korostetaan, että yrityksillä on jatkuva vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta myös silloin, kun hallitusten toiminta ja lainsäädännölliset puitteet ovat riittämättömät. Näiden periaatteiden noudattaminen edellyttää, että yrityksillä on käytössä ihmisoikeuksia koskevat asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) menettelyt, joilla tunnistetaan, arvioidaan ja korjataan niiden toiminnan, tuotteiden ja palveluiden ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia.