Ihmisoikeudet

How can we help you?

Do you want to know more about Stora Enso?

How can we help you?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Find a contact
Hae töihin Stora Ensoon
Get a job

Not what you were looking for?

Visit our contact page and we'll help you.

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, tavarantoimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikalllisyhteisöjen jäseniä.

Tulokset

Kunnioitamme kaikkia ihmisoikeuksia ja ne ovat kaikki meille tärkeitä, mutta määritelemämme kahdeksan tärkeintä ihmisoikeutta ovat työmme keskiössä:

• Työterveys ja -turvallisuus
• Oikeudenmukaiset työolot
• Pakkotyö
• Järjestäytymisvapaus
• Vapaus syrjinnästä ja häirinnästä
• Maan ja luonnonvaraoikeuksien hankinta ja hallinta
• Väärinkäytöksistä ilmoittaminen
• Lasten oikeudet (metsäteollisuudelle olennaiset)

Jatkoimme ihmisoikeuksia koskevan vaatimustenmukaisuuden seurantaohjelmamme kehittämistä vuonna 2020. Vuoden loppuun mennessä olimme saattaneet loppuun 22/24 toimenpidettä, jotka vastasivat vuonna 2019 tunnistettuihin kehityskohteisiin konsernin tukitoimien prosesseissa. 

Työskentelytavat

Ihmisoikeusriskit otetaan huomioon kaikissa Stora Enson toiminnoissa, kuten investointipäätöksissä, fuusioissa, yritysostoissa ja yritysmyynneissä.

Stora Enson asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) menettely sisältää mm.:

  • Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnit (ESIA)
  • Yhteisöjen kanssa käytävät keskustelut
  • Asianmukaiset menettelyt väärinkäytöksistä ilmoittamiseen ja niiden korjaamiseen
  • Vastuun kantaminen läpinäkyvän raportoinnin avulla. 

Periaatteet

Ihmisoikeudet ovat integroitu osa Stora Enson vastuullisuusagendaa, joka on linjattu YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen kanssa. Stora Enson ihmisoikeustyötä koskevia politiikkoja ja ohjeita ovat:

Mahdollisuudet ja haasteet

Monet kohtaamamme ihmisoikeushaasteet ovat syvästi juurtuneet paikalliseen yhteiskuntaan, ja niihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti vain sinnikkäällä ja pitkäkestoisella työllä sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa. YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavissa periaatteissa korostetaan, että yrityksillä on jatkuva vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta myös silloin, kun hallitusten toiminta ja lainsäädännölliset puitteet ovat riittämättömät. Lisäksi monissa maissa tutkitaan ja edistetään mahdollisuuksia luoda uutta lainsäädäntöä, joka ottaisi kantaa yritysten ihmisoikeuksia koskevaan due diligence -työhön. Stora Enso tukee lainsäädäntöä, joka asettaa yritykset tasa-arvoiseen asemaan.

Oikotiet

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest