Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, tavarantoimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikalllisyhteisöjen jäseniä.

Tulokset

Kunnioitamme kaikkia ihmisoikeuksia ja ne ovat kaikki meille tärkeitä, mutta määritelemämme kahdeksan tärkeintä ihmisoikeutta ovat työmme keskiössä:

• Työterveys ja -turvallisuus
• Oikeudenmukaiset työolot
• Pakkotyö
• Järjestäytymisvapaus
• Vapaus syrjinnästä ja häirinnästä
• Maan ja luonnonvaraoikeuksien hankinta ja hallinta
• Väärinkäytöksistä ilmoittaminen
• Lasten oikeudet (metsäteollisuudelle olennaiset)

Jatkoimme ihmisoikeuksia koskevan vaatimustenmukaisuuden seurantaohjelmamme kehittämistä vuonna 2019. Vahvistaaksemme strategista otettamme kartoitimme konsernin tukitoimien prosesseja tunnistaaksemme tärkeimpiin ihmisoikeuksiimme liittyviä kehityskohteita. Löydöksiin vastaavat toimenpiteet on tarkoitus saada päättökseen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Vuonna 2019 Stora Enso oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka allekirjoittivat WBCSD:n Ihmisoikeusoppaan, myös sen suomalaisille yrityksille tehdyn version. Oppaassa ihmisoikeuksien saralla johtavat yritykset rohkaisevat muita toimitusjohtajia tarttumaan toimeen.

Työskentelytavat

Ihmisoikeusriskit otetaan huomioon kaikissa Stora Enson toiminnoissa, kuten investointipäätöksissä, fuusioissa, yritysostoissa ja yritysmyynneissä.

Stora Enson asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) menettely sisältää mm.:

  • Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnit (ESIA)
  • Yhteisöjen kanssa käytävät keskustelut
  • Asianmukaiset menettelyt väärinkäytöksistä ilmoittamiseen ja niiden korjaamiseen
  • Vastuun kantaminen läpinäkyvän raportoinnin avulla. 

Periaatteet

Ihmisoikeudet ovat integroitu osa Stora Enson vastuullisuusagendaa, joka on linjattu YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen kanssa. Stora Enson ihmisoikeustyötä koskevia politiikkoja ja ohjeita ovat:

Mahdollisuudet ja haasteet

Monet kohtaamamme ihmisoikeushaasteet ovat syvästi juurtuneet paikalliseen yhteiskuntaan, ja niihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti vain sinnikkäällä ja pitkäkestoisella työllä sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa. YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavissa periaatteissa korostetaan, että yrityksillä on jatkuva vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta myös silloin, kun hallitusten toiminta ja lainsäädännölliset puitteet ovat riittämättömät. Näiden periaatteiden noudattaminen edellyttää, että yrityksillä on käytössä ihmisoikeuksia koskevat asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) menettelyt, joilla tunnistetaan, arvioidaan ja korjataan niiden toiminnan, tuotteiden ja palveluiden ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia. Lisäksi monissa maissa tutkitaan ja edistetään mahdollisuuksia luoda uutta lainsäädäntöä, joka ottaisi kantaa yritysten ihmisoikeuksia koskevaan due diligence -työhön.