Yritysetiikka

Stora Ensolle lakien ja säädösten noudattaminen on pelkkä alku. Pitkän aikavälin menestyksemme kannalta ratkaisevaa on rehellisyyden, läpinäkyvyyden ja eettisen toiminnan kulttuuri.

Tulokset

Stora Enso on luonut indeksin, jonka avulla voidaan seurata ja arvioida työntekijöiden näkemyksiä eettisten toimintaohjeidemme aiheista. Indeksi perustuu vuotuisessa henkilöstökyselyssämme saataviin työntekijöiden vastauksiin. Vuonn 2020 tämä indeksi nouse 86:een. Tavoitteenamme on jatkaa tätä myönteistä kehitystä. 

Vuonna 2020 Stora Enson ilmoituskanavien kautta saatiin 86 ilmoitusta mahdollisista toimintaohjeiden rikkomuksista. Kurinpitomenettelyihin, oikeustoimiin ja/tai prosessien kehittämiseen johtaneita väärinkäytöksiä tunnistettiin 28 loppuun saatetussa tutkinnassa. Kymmenen väärinkäytöksen voidaan arviointimme mukaan katsoa liittyneen korruptioon tai petokseen, ja ne kaikki johtivat irtisanomisiin tai kurinpitomenettelyihin.

Työskentelytavat

Työntekijämme saavat toimintaohjeita koskevan koulutuksen verkkokoulutuksena tai lähikoulutuksena, jos työntekijällä ei ole käytössään tietokonetta. Tavoitteemme on huolehtia siitä, että uudet työntekijät suorittavat koulutuksen työsuhteensa ensimmäisen kuukauden aikana.

Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään ilmoituksen, jos he epäilevät väärinkäytöksiä tai epäeettistä toimintaa. Stora Enso käyttää ulkopuolista palvelua, jonka kautta työntekijät ja ulkopuoliset sidosryhmät voivat nimettömästi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai sääntörikkomuksista. Veracelin ja Montes del Platan yhteisyrityksissämme on molemmissa omat paikalliset ilmoituskanavansa.

Periaatteet

Mahdollisuudet ja haasteet

Stora Enso toimii tietyillä markkinoilla, joihin liittyy kohonneita riskejä. Näillä markkinoilla on hyvät liiketoimintamahdollisuudet, mutta niihin voi myös liittyä vakavia riskejä (esimerkiksi korruptio tai petos). Monet hallitukset ja viranomaiset ovat laatineet tehokkaita lakeja korruption torjumiseksi. Näissä laeissa yritysten valvontamekanismeille asetetaan tiukat vaatimukset, mutta ne myös auttavat luomaan tilivelvollisuutta ja luottamusta työntekijöiden, kumppanien ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Digitalisaatio tuo organisaatioille uusia mahdollisuuksia mutta myös haasteita koskien kyberrikollisuutta ja sidosryhmien henkilötietojen käsittelyä.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet. 

Oikotiet

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest