Yritysetiikka

Stora Ensolle lakien ja säädösten noudattaminen on pelkkä alku. Pitkän aikavälin menestyksemme kannalta ratkaisevaa on rehellisyyden, läpinäkyvyyden ja eettisen toiminnan kulttuuri.

Tulokset

Stora Enso on luonut indeksin, jonka avulla voidaan seurata ja arvioida työntekijöiden näkemyksiä eettisten toimintaohjeidemme aiheista. Indeksi perustuu vuotuisessa henkilöstökyselyssämme saataviin työntekijöiden vastauksiin. Viiden vuoden jatkuvan nousun jälkeen tämä indeksi laski yhdellä yksikölle 84:ään. Tavoitteenamme on jatkaa aiempaa myönteistä kehitystä lisäämällä viestintä- ja koulutustoimia vuoden 2020 aikana. 

Vuonna 2019 Stora Enson ilmoituskanavien kautta saatiin578 ilmoitusta mahdollisista toimintaohjeiden rikkomuksista. Vuoden loppuun mennessä valmistuneiden selvitysten perusteella kurinpitomenettelyihin, oikeustoimiin ja/tai prosessien kehittämiseen johtaneita väärinkäytöksiä oli tunnistettu 26. Yhdeksän väärinkäytöksen voidaan arviointimme mukaan katsoa liittyneen korruptioon tai petokseen. Seitsämässä näistä tapauksista työntekijöitä irtisanottiin tai heihin kohdistettiin kurinpitomenettelyjä.

Työskentelytavat

Stora Enson yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden strategia toimii vuotuisten toimintasuunnitelmien perustana. Strategian viisi painopistealuetta ovat

  • Ylimmän johdon sitouttaminen
  • Viestinnän ja koulutuksen kehittäminen
  • Tehostettu toiminta haastavissa toimintaympäristöissä
  • Ilmoituskanavien kehittäminen
  • Yritysetiikka ja vaatimustenmukaisuus kilpailuetuna.


Työntekijämme saavat toimintaohjeita koskevan koulutuksen verkkokoulutuksena tai lähikoulutuksena, jos työntekijällä ei ole käytössään tietokonetta. Tavoitteemme on huolehtia siitä, että uudet työntekijät suorittavat koulutuksen työsuhteensa ensimmäisen kuukauden aikana.

Rohkaisemme työntekijöitämme tekemään ilmoituksen, jos he epäilevät väärinkäytöksiä tai epäeettistä toimintaa. Stora Enso käyttää ulkopuolista palvelua, jonka kautta työntekijät ja ulkopuoliset sidosryhmät voivat nimettömästi ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä tai sääntörikkomuksista. Kanava avattiin kaikille sidosryhmille kaikkialla maailmassa vuonna 2019. Veracelin ja Montes del Platan yhteisyrityksissämme on molemmissa omat paikalliset ilmoituskanavansa.

Periaatteet

Mahdollisuudet ja haasteet

Stora Enso toimii tietyillä markkinoilla, joihin liittyy kohonneita riskejä. Näillä markkinoilla on hyvät liiketoimintamahdollisuudet, mutta niihin voi myös liittyä vakavia riskejä (esimerkiksi korruptio tai petos). Monet hallitukset ja viranomaiset ovat laatineet tehokkaita lakeja korruption torjumiseksi. Näissä laeissa yritysten valvontamekanismeille asetetaan tiukat vaatimukset, mutta ne myös auttavat luomaan tilivelvollisuutta ja luottamusta työntekijöiden, kumppanien ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Digitalisaatio tuo organisaatioille uusia mahdollisuuksia mutta myös haasteita koskien kyberrikollisuutta ja sidosryhmien henkilötietojen käsittelyä.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.