Oma henkilöstö ja koko työvoima

Tavoitteenamme on olla houkutteleva työnantaja sekä tarjota työntekijöillemme turvallinen ja palkitseva työpaikka. 

Tulokset

Työterveys ja -turvallisuus

Covid-19-pandemian aikana olemme edistäneet omien ja toimittajiemme työntekijöiden terveyttä ja turballisuutta eri keinoin. Lue lisää vastuullisuusraportistamme englanniksi. Konsernitasolla turvallisuuden tunnuslukumme on työtapaturmien määrä miljoonaa tehtyä työtuntia kohden (Total Recordable Incident, TRI). TRI-tavoitteemme vuodelle 2020 oli 4.7. Vuoden 2020 lopussa TRI-taajuus oli 6.7. 

LTA- ja TRI -trendit 2016–2020 (LTA = poissaoloihin johtanut tapaturma)

 

Henkilöstöasiat

Stora Ensolla johtajuuden tärkein tunnusluku on johtajuusindeksi, joka mittaa työntekijöiden näkemystä esimiehistään. Indeksi lasketaan vuotuisen henkilöstökyselymme vastauksista. Tavoitteenamme on saavuttaa johtajuusindeksi 85/100 vuoteen 2022 mennessä. Vuonna 2020 johtajuusindeksi nousi 84:ään.

 

Työskentelytavat

Työterveys ja -turvallisuus

Stora Enson tärkein työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvä tavoite on olla nollan tapaturman työpaikka. Koko yhtiön kattavan turvallisuuskulttuurin rakentaminen tarkoittaa, että jokaisen työntekijän vastuulla on tehdä jokaisesta työpäivästä turvallinen. Tämä koskee koko henkilöstöä ylintä johtoa myöten sekä kaikkia yhtiön toimintoja.

Stora Enson turvallisuustyö perustuu kansainvälisiin standardeihin kuten OHSAS 18001, mutta prosessimme ylittävät niiden vaatimukset. Vastuu työkalujen ja ohjelmien toteuttamisesta yksiköissämme on linjajohdolla, jota tukevat paikallinen henkilöstö sekä työterveyden ja -turvallisuuden ammattilaiset.

Stora Enson turvallisuusajattelu ulottuu myös urakoitsijoihin, toimittajiin ja vierailijoihin. Kannustamme kaikkia antamaan palautetta ja kertomaan ideoitaan turvallisuuden parantamiseksi. Teemme myös tiivistä yhteistyötä yhteisyrityksissämme.

Henkilöstöasiat

Johtajuus on mielestämme yrityksen menestyksen, hyvinvoinnin ja kulttuurin kannalta merkittävä avaintekijä. Myös työntekijöiden suorituskyvyn ja sitoutuneisuuden parantaminen on meille tärkeää. Välitämme kaikista työntekijöistämme ja olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikissa toiminnoissamme. Kaikkien Stora Enson yksiköiden odotetaan työskentelevän järjestelmällisesti sen varmistamiseksi, että työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja reilusti.

Periaatteet

Mahdollisuudet ja haasteet

Huolimatta koronaviruspandemian ennennäkemättömistä vaikutuksista globaaliin terveystilanteeseen, Stora Enso jatkaa muuntautumistaan uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät ovat avaintekijöitä liiketoimintastrategiamme toteutumiseksi. Asiakasnäkemyksen, innovaatiotyöskentelyn ja operatiivisen tehokkuuden kehitysmahdollisuudet sekä kyky hyödyntää uutta teknologiaa ovat ratkaisevassa asemassa tulevan menestyksemme kannalta. Meidän on huolehdittava siitä, että meillä on päteviä ja sitoutuneita työntekijöitä, ja hallittava työvoiman vaihtuvuutta ja väestörakennetta eri markkinoilla. Se edellyttää huolellista työvoiman suunnittelua ja vastuullista johtajuutta. Menestyksen saavuttaminen ja turvallisen työskentelykulttuurin edistäminen edellyttävät johtajuuden, organisaation, osaamisen ja prosessien kehittämistä.

Ihmisoikeudet

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Sitoumuksemme kattaa työntekijämme, toimittajamme, urakoitsijamme sekä toimintojemme läheisyydessä elävien paikallisyhteisöjen jäsenet.

Oikotiet

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja myyntiä yli 50 maahan. Osakkeemme noteerataan Helsingin (STEAV, STERV) ja Tukholman (STE A, STE R) arvopaperipörsseissä.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest