Stora Enso investoi biokomposiittien osaamiskeskuksen rakentamiseen ja monipuolistaa tuotannon raaka-ainepohjaa

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 15.8.2018 klo 9.00 EEST

Pystyäkseen vastaamaan asiakkaiden kasvavaan kysyntään Stora Enso laajentaa biokomposiittien raaka-ainepohjaa Hylten tehtaalla Ruotsissa. Investointi tuo uusia vaihtoehtoja tuotteen teknisten ominaisuuksien osalta sekä biokomposiitteihin käytettävien kuitujen valinnassa. Investointi kattaa uuden biokomposiittien osaamiskeskuksen rakentamisen sekä uusien koneiden asennuksen suurten kuitujen jauhamiseksi DuraSense™ by Stora Enso -biokomposiittimateriaalia varten.

”Innovatiivisen DuraSense™-biokomposiitin kysynnän kasvaessa raaka-ainepohjan monipuolistaminen ja uusi biokomposiittien osaamiskeskus mahdollistavat sen, että Stora Enso pystyy korvaamaan fossiilipohjaisen muovin uusiutuvilla materiaaleilla entistä nopeammin”, sanoo Stora Enson Wood Products -divisioonan johtaja Jari Suominen. ”Pystymme lisäämään kasvuamme näillä markkinoilla täysin integroidun prosessin ja erinomaisen kuituja koskevan tietämyksemme ansiosta.”

”Uuden laitteiston myötä Stora Enso pystyy tarjoamaan DuraSense™-materiaalin käyttäjille entistä enemmän vaihtoehtoja teknisten ominaisuuksien osalta ja biokomposiitteihin käytettävien kuitujen valinnassa. Myös hinta on houkutteleva perinteisiin muoveihin verrattuna. Tämän ansiosta asiakkaiden on helpompi siirtyä olemassa olevista ratkaisuista biokomposiittipohjaisiin vaihtoehtoihin”, sanoo Stora Enson Biocomposites-liiketoimintayksikön johtaja Patricia Oddshammar.

Suuriin kuituihin perustuvan tuotannon on suunniteltu alkavan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Biokomposiittien osaamiskeskus rakennetaan yhteen Hylten tehtaan nykyisistä rakennuksista. Osaamiskeskuksessa sijaitsevat laboratorio, tilat ja laitteet tuotannon pilotointiin ja materiaalien suorituskyvyn testaamiseen sekä esittelytila. Osaamiskeskuksen rakennushankkeen on arvioitu alkavan vuonna 2018 ja valmistuvan vuoden 2019 aikana.

”Uudessa biokomposiittien osaamiskeskuksessa pystymme jakamaan tietämystämme asiakkaillemme ja auttamaan heitä tuotetestauksissa vaihe vaiheelta”, sanoo Oddshammar.

Nyt tehtävä 7 miljoonan euron investointi vahvistaa entisestään Stora Enson asemaa uusiutuvia materiaaleja käyttävänä yhtiönä. Vuoden alussa käynnistyneen biokomposiittitehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 15 000 tonnia, mikä tekee siitä Euroopan suurimman puukuitupohjaisten biokomposiittien tuotantolaitoksen. Vaikka investointi ei kasvatakaan tehtaan tuotantoa merkittävästi, se monipuolistaa raaka-ainepohjaa.

Kun tehdas on saavuttanut täyden tuotannon, investointi kasvattaa Stora Enson Wood Products -divisioonan vuosittaista liikevaihtoa noin 25 milj. eurolla sekä ylittää divisioonan kannattavuustavoitteen, 20 prosentin operatiivisen sidotun pääoman tuoton (operatiivinen ROOC), kuten aiemmin on ilmoitettu.

Lisätietoja:
Ingrid Peura, viestintäjohtaja, Biomaterials and Biocomposites, p. 050 307 0026

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden johtava maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Contacts

Lisätietoja:
Ingrid Peura
viestintäjohtaja, Biomaterials and Biocomposites
p. 050 307 0026

Attachments

Quick links

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden construction and paper. We employ some 23 000 people and have sales in more than 50 countries and our shares are listed on the Helsinki (STEAV, STERV) and Stockholm (STE A, STE R) stock exchanges.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest