Innovation

Precis som förnybara material är även innovation avgörande för bioekonomin. Vi strävar efter att uppmärksamma trender och utveckling som påverkar våra kunder och slutkonsumenter, samtidigt som vi utvecklar lösningar som minskar beroendet av fossilbaserade material.

Innovation inom Stora Enso omfattar fokus på trä för byggnation, fiberbaserade lösningar för förpackningar, hygien- och textiltillämpningar, banbrytande biobaserade material och kemiska användningsområden, samt digitalisering och intelligenta förpackningar. Kundinsikter och samarbete med kunder och partners genom hela värdekedjan är en viktig del av innovationsarbetet på Stora Enso.

En mer hållbar framtid

Det finns många exempel på hur våra biobaserade material och komponenter kan främja en mer hållbar framtid. Med hjälp av MFC (mikrofibrillär cellulosa) kan förpackningar göras starkare och lättare för att minska åtgången av fiber, vatten, energi och transport. Byggnader och konstruktioner av trä lagrar koldioxid och är ett hållbart alternativ till betong- och stålkonstruktioner, som ger stora koldioxidavtryck. Biokomposit minskar behovet av fossila polymerer i plast, och lignin kan ersätta skadliga fenoler i lim. Digitaliseringen gör att vi kan effektivisera verksamheten, och intelligenta förpackningar skyddar produkterna och ger mindre avfall. Kartong och papper kan återanvändas, och i vissa fall återvinnas upp till sju gånger innan materialet slutligen återvinns som förnybar energi.

Innovation är inte begränsat till enbart produkter. Stora Enso analyserar även hur vi utformar våra samarbeten, utvecklar våra affärsmodeller och tillhandahåller nya tjänster. Dessutom letar vi ständigt efter sätt att förbättra våra processer, spara energi och använda resurserna mer effektivt i vår verksamhet, för våra kunder och inom hela värdekedjan.

Forsknings- och innovationscenter

För att främja vår satsning på innovation har Stora Enso över 250 forskare som arbetar vid forskningscenter i Sverige, Finland och Tyskland, samt innovationscenter för förpackningar och biomaterial i Stockholm respektive Helsingfors. Vi har olika samarbetsavtal med Aalto-universitetet, Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Rennovia Inc., Wallenberg Wood Science Center och SweTree Technologies. Stora Enso är dessutom aktivt i ett antal nationella och europeiska organisationer samt branschorganisationer som fokuserar på bioekonomin och skogsbrukets framtid.