Ledning och organisation

Stora Ensos ledningsgrupp består av medlemmar från våra olika affärsområden och funktioner.

Koncernledningen leds av vår vd. Ledningsgruppen utses av vd:n och godkänns av styrelsen. För närvarande består ledningsgruppen av vd, finansdirektör (CFO), affärsområdeschefer samt cheferna för HR, Legal, Communications, Sustainability och Sourcing and Logistics.

Nedan finns ett organisationsschema för koncernledningen.

>Schema över koncernens ledningsgrupp<

Stora Enso består av fem divisioner: Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products och Paper. Utöver detta omfattas hela koncernen av våra leverans- och supportfunktioner samt Wood Supply.