Vår strategi

Stora Enso genomgår en transformation från traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett tillväxtföretag för förnybara material.

Som expert inom träbaserade material är Stora Ensos transformation till ett tillväxtföretag för förnybara material ett proaktiv steg för att möte globala trender, våra kunders behov och förväntningar från våra intressenter. Stora Enso har en viktig roll i övergången till en bioekonomi.

Hållbar lönsam tillväxt

Vår strategi för transformation handlar om lönsam tillväxt baserad på kundförståelse och innovation, med stöd i strukturerade processer och motiverade medarbetare. Fiberbaserade förpackningar, innovation inom biomassa och kemikalier samt hållbara bygglösningar är viktiga byggstenar i strategin.

Fokus på kunder och innovation

Som ett framtidsinriktat företag strävar Stora Enso efter att utnyttja vår kunskap och expertis maximalt för att utveckla produkter och tekniker baserade på förnybara material som kan ersätta fossilbaserade material. Ett starkt kundfokus och nya innovationsmetoder gör att vi kan bemöta trenderna och kundernas efterfrågan med nya och bättre lösningar.

Effektiv arbetsstyrka

I arbetet med att omvandla vår kompetens inom skogsbaserade material till kundfördelar är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi främjar mångfald, öppenhet och kunskapsutbyte. En arbetsstyrka som speglar de marknader där vi är verksamma hjälper oss att bli mer konkurrenskraftiga och innovativa.

Hållbarhet i allt vi gör

I linje med vår strategi arbetar vi för att säkerställa hållbarheten i varje lösning. Det omfattar att främja hållbart skogsbruk och kontinuerliga satsningar för att tillämpa säkra processer och effektivare användning av energi, råmaterial och vatten. Genom vår hållbarhetsagenda vill vi säkerställa att vi bidrar positivt till samhället.

Visste du att?

Träd absorberar koldioxid från atmosfären vilket sedan binds i träfibrerna när de används i olika produkter. Genom att välja träd-baserade förnybara lösningar bidrar man därmed i kampen mot den globala uppvärmningen.