Göran Sandberg

Göran Sandberg

1955

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2017. Ledamot i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor sedan april 2017.

Oberoende i förhållande till bolaget men inte till betydande aktieägare på grund av sin befattning som verkställande styrelseledamot hos majoritetsägarna till FAM AB, som är en betydande aktieägare i bolaget.


Curriculum

Styrelseledamot i Marcus Wallenbergs stiftelse för främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning samt i Wallenberg Foundations AB. Professor i växtbiologi vid Svenska lantbruksuniversitetet och professor vid Umeå universitet. Verkställande styrelseledamot på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien samt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Hans tidigare positioner innefattar tjänsten som rektor för Umeå Universitet 2005–2010, och ordförande för Umeå Plant Science Center 1996–2004, ordförande för SciLifeLab i Sverige 2013–2016 och styrelseledamot för Human Protein Atlas-projektet och för Wallenberg Wood Science Center.

 

Utbildning

Ph.D.

Andra styrelsemedlemmar