MFC för olika slutanvändningsområden

Vi analyserar och utforskar ständigt potentiella nya tillämpningsområden för trä som hjälper oss att göra mer av mindre. Vårt mål är att skapa ännu fler lättare, starkare och mer hållbara material genom att ersätta fossilbaserade råmaterial med förnybara alternativ. Mikrofibrillär cellulosa, MFC, är ett sådant material.

MFC är en naturlig produkt och ett starkt material som är livsmedelssäkert. I sin ursprungliga form gör det trädets stam tillräckligt stark för att klara trädkronans vikt. Trots sina mikroskopiska partiklar är materialet starkt nog att forma extremt tåliga strukturer, hundratals gånger större än sin egen storlek. Mikrofibrillär cellulosa kan transformera pappers- och förpackningsindustrin, men materialet har även potential att åstadkomma långt mer inom mängder av andra industriprodukter.

Vad är MFC? 

Mikrofibrillär cellulosa från Stora Enso är ett förnybart och biologiskt nedbrytbart material i form av modifierad trämassa från träd i hållbart brukade skogar. MFC baseras på cellulosafibrer där varje huvudfiber fibrilleras, det vill säga delas miljontals gånger i ett 3D-nät av långa, tunna fibrer som kallas fibriller. Det ger ett nytt material med särskilda egenskaper, till exempel ett enormt ytområde.

Starkare, lättare och mer hållbara produkter

Mikrofibrillär cellulosa kan användas i fiberbaserade material, vattenbaserade dispersionsmedel och lösningar och inom andra områden som kompositmaterial, betong och hydrogel.

MFC är perfekt för att ge ökad styrka i fiberbaserade material. Här kan MFC skapa ett material med högre prestanda, lägre vikt, minskad användning av icke förnybara kemikalier och förbättrade produktprocesser. I vattenbaserade dispersionsmedel och lösningar är MFC perfekt för att ge stabilitet och modifiera de reologiska egenskaperna i produkter som behöver förtjockning, förstärkning och hållfasthet.

Styrka, stabilitet och hållfasthet med MFC

Styrka och hållfasthet är nog de bästa orden för att beskriva hur MFC kan revolutionera ett stort antal tillämpningsområden. MFC är särskilt väl lämpat för sina stärkande egenskaper i specialpapper som filterpapper, skyddsfilm, etiketter, dekorpapper, elektronikpapper och barriärpapper. MFC kan ge styrka, styvhet och barriäregenskaper. Som reologisk modifierare och stabiliseringsmedel lämpar sig MFC perfekt i färg, beläggningar och lim.

Vi utforskar ständigt nya användningsområden för MFC och hittar potentiella tillämpningar inom olika industrier. Tillsammans med våra kunder och med hjälp från vårt innovationscenter för biomaterial i Stockholm försöker vi hitta innovativa nya sätt att skapa lättare, mer hållfasta och hållbara material med hjälp av MFC.

Vi har hittills kunnat konstatera att MFC ger fördelar i form av materialeffektivitet, ökad styrka, lägre vikt och förnybara barriärmaterial. Ett litet korn av MFC – ett gigantiskt steg för resurseffektiviteten!

Huvudsakliga fördelar

 • 1

  Livskraftigt alternativ till plast som hjälper till att reducera koldioxidutsläppen

 • 2

  Naturligt stabiliseringsmedel och reologisk modifierare

 • 3

  100% biologiskt nedbrytbart och giftfritt material, tillverkat av förnybara råvaror

 • 4

  Hög ytarea med god vattenhållande kapacitet; återhämtar sig snabbt från hög skjuvning

   

 • 5

  Stabilt i flera olika pH, temperaturer och salthalter