Megatrends

I kölvattnet av globala megatrender behövs förnybara lösningar mer än någonsin tidigare.

Global uppvärmning är en av vår tids största utmaningarna. Dessutom fortsätter efterfrågan på mat, kläder, bostäder, energi, infrastruktur och konsumentprodukter att öka, som en följd av ökande befolkningstillväxt, urbanisering, stigande inkomster och förändrade livsstilar. Fler människor och mer konsumtion innebär att utnyttjandet av vår planets resurser tänjs ytterligare.

Världen behöver ett nytt förhållningssätt till material

På alla marknader krävs förändringar eftersom vi konsumenter i allt högre utsträckning söker efter miljövänliga produkter. Samtidigt växer företagens efterfrågan på förnybara, biobaserade och cirkulära lösningar snabbt. Denna förändring riktar sig inte bara mot de material som används utan också mot tillverkning, leveranskedja och logistik.

Stora Ensos råvara är förnybar, återvinningsbar och fossilfri. Detta ger oss ett stort försprång när det gäller att möta de globala megatrenderna och att vara en föregångare och leda utvecklingen av bioekonomin. Vårt löfte för en förnybar framtid är baserad på hållbarhet, innovation och att ha den tekniska kompetensen för att möta kraven för en grönare värld.