Vårt varumärke

Stora Ensos varumärke berör kunder och olika intressenter över hela världen. Det återspeglar vilka vi är och det värde vi kan tillföra.

The renewable materials company

Frasen "The renewable materials company" sammanfattar varumärket Stora Enso. Vår vilja och strävan är att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga och attraktiva i en värld med ökande efterfrågan på hållbara lösningar, samt att hjälpa dem i övergången till en bioekonomi.

Det värde vi ger våra kunder och intressenter kompletteras av kunskap och innovation när det gäller att utveckla förnybara material som kan ersätta fossilbaserade och andra icke förnybara material inom olika användningsområden.

Vårt ansvar

Stora Enso arbetar på ett ansvarsfullt sätt inom alla våra affärsområden, enheter och marknader. Respekt för människor och natur är av avgörande betydelse för att nå framgång. Vårt mål ”Skapa värde för människorna och planeten. Ersätta icke förnybara material med förnybara produkter” och våra värderingar ”Lead” och ”Do What’s Right” (ta ledningen och gör det rätta) vägleder oss i allt vi gör.

Vi arbetar aktivt för att marknadsföra vårt varumärke på ett konsekvent sätt i vår kommunikation och vårt budskap till alla våra målgrupper – för att leva upp till kundernas behov och intressenternas förväntningar, och stärka tron på vår framtid och vårt värde.

Alla produkter och tjänsteerbjudanden omfattas av varumärket Stora Enso.

Vet du vad ett träd kan göra?