Vår affärsidé

Genom att uppmärksamma den globala uppvärmningen, en växande befolkning, urbanisering, miljömedvetenhet och förändrade kundkrav och beteenden befinner sig Stora Enso i en unik position för att leda övergången till en mer miljövänlig värld.

Med förnybara material som grund hittar man idag våra lösningar för papper, förpackningar, träkonstruktioner och biomaterial inom olika branscher och på flera kontinenter. Vi är aktiva inom branscher som byggnation, detaljhandel, livsmedel, tillverkning, förlagsverksamhet, läkemedel, kosmetika, konfektyr, hygien och textil.

Allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon

Det är vår affärsidé. Under kommande år kommer trä- och biobaserade lösningar att användas på en mängd nya sätt. Nästa generations modulära byggsystem baserade på träd för att minska användningen av betong, biokomposit från träd för att minska behovet av fossila polymerer i plast, och lignin från träd för att ersätta fenol i lim. Vi kan göra produkter smarta med våra lösningar för intelligenta förpackningar. Detta är bara några exempel som redan är under utveckling.

Med utgångspunkt i detta hjälper vi företag och varumärken, stora som små, att uppnå sina mål och visioner om att behålla sin konkurrenskraft och tillgodose efterfrågan på ansvarsfulla, miljövänliga lösningar. Vi erbjuder förnybara material tillsammans med avancerad expertkunskap, global räckvidd, en värdekedja med hög precision och en högkvalitativ kundsupport.

Visste du att?

Träd absorberar koldioxid från atmosfären vilket sedan binds i träfibrerna när de används i olika produkter. Genom att välja träd-baserade förnybara lösningar bidrar man därmed i kampen mot den globala uppvärmningen.