Köpa plantor

Stora Enso Plantor odlar enbart täckrotsplantor, i huvudsak tall och gran. Plantorna är odlade i krukset av hårdplast fyllda med torv.

Odlingssystem

På plantskolan i Nässja används Plantek´s tre olika krukstorlekar. Plantskolorna Sjögränd och Sör Amsberg använder plantsystem 80. Båda odlingssystemen är öppna system med luftspalter i krukornas väggar. När rotspetsarna kommer i kontakt med luften stannar de upp, ett väl förgrenat rotsystem bildas och rotdeformation förhindras.

De färdiga plantorna packas i kartong och levereras med roten i den torv som den vuxit upp i. Krukseten stannar på plantskolan där de kan användas i odlingen på nytt. Kombinationen av ett bra rotsystem och en balanserad storlek på plantan ger goda förutsättningar för snabb etablering i fält.

Krukvolym och odlingstäthet

   Planta 80  Plantek 121  Plantek 81  Plantek 64
 Krukvolym, ml  50  50 85  115 
 Odlingstäthet, plant/  820 820  549  434 

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest