Köpa plantor

Stora Enso Plantor odlar enbart täckrotsplantor, i huvudsak tall och gran. Plantorna är odlade i krukset av hårdplast fyllda med torv.

Odlingssystem

På plantskolan i Nässja används Plantek´s tre olika krukstorlekar. Plantskolorna Sjögränd och Sör Amsberg använder plantsystem 80. Båda odlingssystemen är öppna system med luftspalter i krukornas väggar. När rotspetsarna kommer i kontakt med luften stannar de upp, ett väl förgrenat rotsystem bildas och rotdeformation förhindras.

De färdiga plantorna packas i kartong och levereras med roten i den torv som den vuxit upp i. Krukseten stannar på plantskolan där de kan användas i odlingen på nytt. Kombinationen av ett bra rotsystem och en balanserad storlek på plantan ger goda förutsättningar för snabb etablering i fält.

Krukvolym och odlingstäthet

   Planta 80  Plantek 121  Plantek 81  Plantek 64
 Krukvolym, ml  50  50 85  115 
 Odlingstäthet, plant/  820 820  549  434