Om oss

Stora Enso Plantor AB, som är ett helägt dotterbolag till Stora Enso, producerar 55-60 miljoner plantor per år i de tre plantskolorna Nässja, Sjögränd och Sör Amsberg. Ca 65-70% av plantorna planteras på Stora Ensos skogs egna marker. Övriga plantor säljs till externa kunder. Stora Enso Plantor tillhör Stora Enso Skogs organisation.

Stora Enso Plantor odlar enbart täckrotsplantor och då i huvudsak gran och tall, men även contortatall och lärk. Täckrotsplantan är lätt att plantera med ett planteringsrör och har väl utvecklade rötter och bra balans mellan dessa och grönmassan vilket ger plantan en bra tillväxtstart.

Samtliga plantor förpackas i kartong vilket underlättar vid, lagring, leverans och plantering. För att skydda plantorna mot snytbaggen, en av de värsta skadegörarna på skogsplantor, erbjuder Stora Enso Plantor två olika typer av skydd. Beläggningsskyddet Conniflex samt en insekticid som är ett kemiskt skydd.

Stora Enso Plantor har en lång tradition av kvalitetstänkande grundat på kunnig och erfaren personal. Vi strävar alltid efter att leverera plantor av bästa möjliga kvalitet oavsett om kunden är en liten privat skogsägare eller om plantorna ska planteras på Stora Ensos egen skogsmark.

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest