Om våra plantodlingar

Vi på Stora Enso Plantor har en lång tradition av kvalitetstänkande grundat på kunnig och erfaren personal. Genom vårt aktiva deltagande i forskning och utveckling förbättrar vi dagens och morgondagens plantor för att ge skogar en bra start.

Framställning av frö till plantskolorna

Stora Enso är ägare till eller delägare i flertalet fröplantager. I plantageprogrammet drar vi nytta av skogsträdsförädlingens framsteg. Förädlat frö ger högre tillväxt och bättre kvalitet i framtida skogar.

Från frö till plantor

Frö

Tall- och grankottar plockas på fröplantager och lagras på plantskolan. Mogna kottar värms upp i en klängkammare varvid fröet kan friläggas. Klängt frö skickas till SkogForsk för avvingning, rensning och fraktionering. Färdigt frö levereras till plantskolan och förvaras i en fröfrys.

Odlingskassetter

Plantorna odlas i odlingskassetter som fylls med torv. Odlingskassetterna är av plast och dessa återanvänds under kommande odlingsår på plantskolan.

Såddmaskin

Såddperioden startar under mars månad och pågår fram till mitten av juli månad. I såddlinjen fylls torven i odlingskassetterna och en såddmaskin applicerar ett frö i varje kruka i odlingskassetten. Odlingskassetterna placeras på en odlingsram och transporteras ut till ett växthus.

I växthuset gror fröna

I växthuset gror fröna och blir till små plantor. Här får plantorna vatten och näring via en bevattningsramp. Säsongen är uppdelad i tre såddperioder vilket innebär att samtliga växthus fylls tre gånger med nysådd under en odlingssäsong.

Plantorna växer färdigt på friland

Efter ett antal veckor i växthusen flyttas plantorna ut på friland för att växa färdigt. Plantorna får vatten och näring via en bevattningsramp.

De två första såddomgångarna växer klart under första odlingssäsongen och fryses in för leverans nästkommande vår. Den tredje såddomgången övervintrar utomhus och levereras nästkommande höst.

Plantor som täcks med konstsnö

Den tredje såddomgångens plantor täcks med konstsnö för att skydda plantan från sträng kyla under kommande vinter.

Plantorna packas i pappkartonger

Under augusti månad börjar höstleverans av plantor. Plantorna transporteras in i produktionslokalen till förpackningslinjen. Här separeras plantorna från odlingskassetterna och packas i pappkartonger.

Mellanlagring i plantkyl

Plantorna kan behandlas med olika skydd: sand och lim (Conniflex) eller en insekticid för att skydda plantorna mot snytbagge. Pappkartongerna läggs på en träpall som bandas och mellanlagras i en plantkyl.

Efter avrop från kund hämtas plantorna i plantskolan och transporteras ut till avsett planteringsobjekt.

Höstleveranser pågår fram till oktober. Under oktober månad fram till och med januari månad pågår vinterpackning av plantor. Plantor som packas under denna period lagras i en plantfrys vi ca -4C. Leveranser av frysförvarade plantor börjar i april och avslutas vid midsommar.


Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest