Vindkraftsprojekt

I södra delen av Ovanåkers kommun driver Stora Enso i egen regi ett vindkraftsprojekt kallat Hälsingeskogen. Projektet initierades av tidigare markägaren Bergvik Skog redan 2012 och tillståndsbeslut för 37 verk har meddelats i juni 2020. Beslutet är överklagat.

På Stora Ensos marker i Härjedalens kommun söder om Lillhärdal driver OX2 AB ett projekt delvis på Stora Ensos marker där driftstart är planerad till slutet av år 2021. Projekter kallas Åndberg och kommer att innebära 8 nya verk på Stora Ensos marker. Mer finns att läsa på OX2:s hemsida.

Också i Härjedalens kommun, sydväst om Fågelsjö, driver Arise AB projektet Skaftåsen som i allt väsentligt etableras på Stora Ensos marker och som kommer att ge 34 nya verk på Stora Ensos marker. Mer finns att läsa på Arise hemsida.

I Sunne kommun driver Bixia Pro Wind AB (Tekniska Verken) ett projekt benämnt Länsmannsberget där två verk tagits i på Stora Ensos mark sommaren 2020 och ytterligare verk kommer att resar troligen under 2021.

I Ljusdals kommun driver Eolus Vind AB ett projekt benämnt Mjöberget.

I Malung-Sälens kommun bedriver Dala Vind ett projekt kallat Fageråsen.

I Malung-Sälens och Torsby kommuner driver WPD Scandinavia två projekt kallat Stöllsäterberget och Ripfjället.

I Arvika kommun driver Stena Renewable AB ett projeket kallat Stömne.

I Gävle kommun driver Svea Vind AB ett projekt kallat Storstensmuren.

Utöver ovanstående projekt undersöker WPD Skandinavia AB möjligheter för etablering på Magnslidberget i Torsby kommun, Vindkraft Värmland AB undersöker möjligheterna till etablering på två områden i Säffle kommun, Esbjörbyn och Gullsjöhöjden, och ett område i Arvika kommun, Krokebol och slutligen Svea Vind AB ett projekt i Gävle kommun, Storstensmuren.

Vill du veta mer om dessa områden är du välkommen att kontakta ansvarig för vindkraft på Stora Enso: Mikael Perérs, mikael.perers@storaenso.com, 070-327 97 01


Läs mer

Kartor

Genom länkarna nedan kan du öppna kartor för att mer i detalj titta på de olika områdena som är aktuella för projektering.

Kontakta oss

Mikael Perérs
Fastighetschef
Skicka mail till Mikael