Veitsiluoto bruk

Veitsiluoto bruk i Kemi i norra Finland är en integrerad produktionsanläggning som tillverkar papper, massa och sågade träprodukter.

Veitsiluoto är världens nordligast belägna pappersbruk och tillhör Europas största pappers- och kartongbruk.

Nyckeltal

  • Division: Paper
  • Land: Finland
  • Produkter: bestruket lättviktspapper, bestruket medelviktspapper, träfritt obestruket papper, massa samt sågat virke
  • Årlig kapacitet: 850 000 ton (papper), 380 000 ton (massa), och 200 000 m3 (sågat virke)
  • Antal anställda: 600 (+ 160 underhållsmedarbetare från Efora)
  • Grundat: 1922

Adress

Veitsiluoto Mill
FI-94800 Kemi
Finland

Telefon

+358 204 61 11
Fax +358 20 463 48 90