Innovation

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hittar du inte det du söker?

Besök då vår kontaktsida istället så ska vi försöka hjälpa dig.

Precis som förnybara resurser är innovation också viktig för bioekonomin. Vi strävar ständigt efter att möta trender och utveckling som påverkar våra kunder och slutkunder, samtidigt som vi jobbar med olika lösningar för att minska beroendet av fossilbaserade material.

Stora Ensos innovationsområden inkluderar trä för konstruktion, fiberbaserade lösningar för förpackningar, hygien- och textilapplikationer, banbrytande biobaserade material och kemiska applikationer, samt digitalisering och intelligenta förpackningar. Kundinsikter och samarbete med kunder och partners genom hela värdekedjan är en integrerad del i allt innovationsarbete.

Exempel på innovationsagendan

 • Starkare och lättare förpackningar med mikrofibrillerad cellulosa (MFC), för att minska åtgången av fiber, vatten, energi och transport
 • Nya kvaliteter av förpackningskartong, biobarriärer och ytskikt inriktade på att ersätta engångsplast och plast i förpackningar
 • Värdeskapande verktyg och komponenter för träkonstruktion och komponenter som stödjer grön byggnation och erbjuder alternativ till betong och stål
 • Biokompositer för att minska behovet av fossila polymerer som används i plast
 • Lignin som ersättning för farlig fenol i lim
 • Kolmaterial för energilagring
 • Intelligenta förpackningar som kan säkra produkter och minska avfallet
 • RFID-taggar som är pappersbaserade och återvinningsbara
 • Digitalisering för effektivare processer

Innovation är inte begränsat till produkter. Stora Enso tittar också på hur vi bildar partnerskap, formar affärsmodeller och tillhandahåller nya tjänster. Dessutom söker vi ständigt efter sätt att förbättra processer, spara energi och använda resurser effektivt i vår verksamhet, för våra kunder och genom hela värdekedjan.

Stöd till innovationsagendan

Stora Enso har mer än 400 forskare som arbetar vid våra forskningscentra i Finland, Sverige och Tyskland samt våra Innovationscentra för förpackningar och biomaterial. Dessutom har vi olika samarbetsavtal med Aalto-universitetet, Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Chalmers, Rennovia Inc., Wallenberg Wood Science Center och SweTree Technologies. Genom vårt Accelerator-program möjliggör vi för våra affärsområden att arbeta tillsammans med olika start-ups. Vi är också aktiva i ett antal nationella och europeiska organisationer samt en del branschorganisationer, alla med fokus på bioekonomi och skogsbruksagendor.

Ökade innovationsinvesteringar

Stora Ensos satsningar på innovation, forskning och utveckling 2018 uppgick till 149 (142) miljoner Euro, vilket motsvarade 1,4% av försäljningen. Vi har upprättat fonder som ska användas på ett agilt sätt för investeringar i nya projekt med starka och lovande affärsplaner. Immateriella rättigheter är ett allt viktigare verktyg för att stödja vår strategi. Under 2018 stärkte Stora Enso sin patentportfölj, med 56 inlämnade priority founding patent ansökningar och över 324 beviljade patent över hela världen.

Snabblänkar

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder och aktierna är noterade på börserna i Helsingfors (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R).

 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest