En digitaliserad värdekedja – från skog till kund

Målet med Stora Ensos digitaliseringsprogram är att öka säkerheten och effektiviteten i vår verksamhet samt att utveckla nya innovativa tjänster och affärsmetoder. Genom att utnyttja alla möjligheter med digitalisering kan vi utvinna maximalt värde ur vår råvara, träden, samtidigt som vi underlättar människors tillvaro.

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
 

Digitalisering i skogen

Stora Ensos råvara, träden, växer i skogar som ofta är alltför stora och avlägset belägna för att kunna inspekteras från marken. För att skogsägare ska kunna sköta sina skogar var de än befinner sig krävs digitala tjänster och lösningar. Genom att kombinera högkvalitativa skogsdata med kundinsikt kan vi uppnå effektiv och hållbar virkesanskaffning samt erbjuda andra hållbara skogsbrukstjänster för skogsägare.

Läs mer

Digitalisering i produktion

Vi använder digitala lösningar på våra bruk för att öka den mänskliga kapaciteten. Vi har till exempel implementerat prediktiva AI-system som kan se flera timmar in i framtiden. De här systemen hjälper oss att skapa högkvalitativa produkter och vidta förebyggande åtgärder innan värdefulla råmaterial går till spillo eller ett produktionsstopp blir nödvändigt. Digitaliseringen bidrar även till ökad säkerhet för medarbetarna på våra bruk, exempelvis genom att varna för potentiella krockar mellan fordon på lagerområdet.

Läs mer

 

Digitalisering i leveranskedjan

Stora Enso arbetar för att uppnå ökad transparens och hållbarhet i leveranskedjan, såväl internt som externt. Vår pappersbaserade ECO RFID-tagg skapar exempelvis möjlighet att spåra ett paket var som helst i världen. Paketinformationen kan även användas för att optimera produkternas logistikkedjor. Ett annat sätt att öka transparensen och säkerheten i leveranskedjan är att utnyttja blockkedjan. Inom Stora Enso har vi nu börjat utforska hur blockkedjan kan hjälpa oss och alla våra varumärken över hela världen att säkerställa ett mer robust och intrångsskyddat logistiknätverk.

Läs mer

Digitalisering i våra kundinteraktioner

När våra produkter tillverkade av förnybara material väl lämnar våra bruk strävar vi efter att bistå våra kunder med bästa möjliga support och tjänster. Vi har till exempel varit med och utvecklat en mobilapp som ger våra kunder snabb och effektiv åtkomst till teknisk support oavsett var och i vilken tidszon de befinner sig. Ett annat fokusområde är att skapa nya digitala lösningar som hjälper våra kunder att förlänga livslängden på de produkter de köper av oss. Ett exempel på detta är den IoT-sensorteknik vi har varit med och utvecklat för att upptäcka risker i form av fukt och spänningar i olika byggmaterial. Med hjälp av data från sensorerna kan byggnadens ägare övervaka olika parametrar och på så sätt förlänga byggnadens livslängd.

Läs mer

De främsta faktorerna för att lyckas med digitaliseringen inom Stora Enso

Att skapa en digital arbetskultur och inställning

Lika viktigt som att en organisation utvecklar och bibehåller en stark teknisk kompetens och behärskar nya tekniska lösningar är det att utveckla en stark arbetskultur och inställning som omfamnar innovation och experimentanda. Det förutsätter att ledningen arbetar för innovation och tillåter misslyckanden, samt att medarbetarna åtar sig att inte bara lära sig om ny teknik utan även kan förändras och anpassa sig till nya sätt att arbeta.

Att möjliggöra digital transformation och kultur

För att verkligen möjliggöra en digital arbetskultur och inställning driver Stora Enso flera viktiga satsningar. Digitaliseringsfonden på 10 miljoner euro per år säkerställer till exempel våra möjligheter att experimentera och testa nya idéer.  Combient Foundry-programmet ger Stora Enso möjlighet att samarbeta med ledande startup-företag över hela världen. Vår interna Digital Learning Academyger alla våra 23 000 medarbetare tillgång till grundläggande utbildning om nya digitala tekniska lösningar och nya affärsmodeller.

En annan satsning är Stora Enso Design System – ett bibliotek av fördesignade och förkodade webbkomponenter som kan användas för att snabba på design och utveckling av webb-/mobilapplikationer.

Utnyttja digitaliseringen för att skapa värde för människorna och planeten

 

Inom Stora Enso strävar vi ständigt efter att utvinna maximalt värde ur varje enskilt träd. I vår moderna tid av digitalisering ser vi fram emot alla framsteg vi kan göra. Vårt mål är att göra vår bransch säkrare och effektivare genom digitalisering, för att på så sätt skapa värde för människorna och planeten.

Vi har implementerat lösningar i hela vår värdekedja för att bidra till den här målsättningen. Med hjälp av fjärrövervakning och mobilappar kan skogsägare till exempel sköta sina skogar från vilken plats som helst i världen. Ett annat exempel är de AI-lösningar vi använder i vår produktion för att säkerställa att vi inte låter någon del av vårt värdefulla råmaterial gå till spillo. Vi berättar mer i den här videon.

Läs våra bloggar

Uppskalning av digitala lösningar skapar ökad säkerhet

Internet of things i tillverkningsindustrin

Så skalar vi upp digital innovation

Tre måsten för att lyckas med brukens digitalisering

Snabbare innovation tillsammans med startup-företag

Snabblänkar