Digitalisering på Stora Enso

Stora Ensos digitaliseringsinitiativ syftar till att skapa konkurrenskraft genom att nyttja möjligheter som nya teknologier och digitala koncept medför.

Strategiska digitaliseringsområden på Stora Enso

Digital kundupplevelse, nya affärsmodeller, ”smart operations”, transparent supply chain, robotiserade processer, och intelligenta processer, är alla fokusområden för att säkerställa intäktstillväxt och ökad intern effektivitet för Stora Enso.

Inom dessa fokusområden gör Stora Enso betydande framsteg för industriell utveckling och exempel på nya teknologier som nyttjats inom dessa är artificiell intelligens (AI), ”augmented reality” (AR), blockchain och många fler.

 

Illustration of Digitalisation approach

 

Främjande av en digital kultur och tankesätt

Det är viktigt för oss på Stora Enso att bygga en stark teknisk kompetens för att arbeta med ny teknik, men lika viktigt är det för oss att utveckla en stark kultur som tillåter och främjar innovation och experiment. Detta går hand i hand med att Stora Ensos högsta ledning jobbar för att främja innovation och en kultur som tillåter misslyckanden. Vidare ser vi att det är viktigt att anställda kontinuerligt ges möjligheter att lära sig mer om ny teknik och rätt förutsättningar att förändra sitt sätt att arbeta.

Möjliggörande av digital transformation och kultur

För att möjliggöra den digitala transformationen och bygga en förändringsbenägen kultur driver Stora Enso flera viktiga program. Däribland återfinns Digitaliseringsfonden, vilken utgörs av 10 miljoner euro årligen, för att finansiera projekt som anställda vill driva för att experimentera och prova nya idéer. Ett annat program, Combient Foundry Venture Client Program, säkerställer att Stora Enso får tillgång till att samarbeta med ledande startup-bolag över hela världen.

Vidare möjliggör ett internt utbildningsprogram, Digital Learning Academy, att alla 26 000 anställda kan lära sig grunderna i nya digitala teknologier. Ytterligare ett exempel på ett initiativ som underlättar digitalisering är Stora Enso Design System - ett bibliotek av färdigdesignade- och kodade web komponenter. Dessa komponenter kan användas för att skynda på design och utveckling av nya web- och mobilapplikationer.

Blog

Filmer (på Engelska)

Wood yard inventory

Warehouse Anti-collision solution

Detailed forest information