Digitalisering i produktion

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Digitala lösningar används på våra enheter för att öka den mänskliga kapaciteten och säkerställa att vi inte låter någon del av våra värdefulla råmaterial gå till spillo. Här kan du läsa mer om några av våra tillämpningar.

Artificiell intelligens hjälper oss att förutspå framtiden

Våra pappers- och kartongmaskiner är försedda med tusentals taggar, eller punkter, som samlar in data. Genom att kombinera dessa data med artificiell intelligens kan vi förutspå framtida händelser. Vi kan till exempel förutse om ett pappersbrott kommer att inträffa på våra kartongmaskiner eller om ett maskinfel kommer att uppstå, eller hur massans viskositet kommer att utvecklas i massaproduktionen. Med hjälp av den här informationen kan vi vidta förebyggande åtgärder innan situationen hinner utvecklas åt fel håll.

Bild på monitor

Medarbetarna på lagret skyddas

Säkerhet har högsta prioritet för Stora Enso, och ett högriskområde är lagret, där truckar och medarbetare jobbar sida vid sida. Därför har vi utvecklat en lösning som består av en larmenhet som lagermedarbetarna bär och som automatiskt upprättar en anslutning till larmsändare som installerats i truckarna. Systemet aktiverar automatiskt ett larm när fordon och människor befinner sig på ett avstånd som bedöms som osäkert eller farligt.

Warehouse Anti-collision solution

Titta på filmen: Anti-collision lösning för lager

Produktionen övervakas via 360 graders realtidsvideo i 5G

Med hjälp av digitalisering kan vi förflytta medarbetarna från fabriksgolvet till säkra kontrollrum. Vi har till exempel implementerat ett 5G-nätverk på ett av våra bruk till vilket vi kopplat kameror. Den här lösningen genererar nu 360 graders realtidsvideo med hög täthet (HD, High Density), som gör det möjligt för våra experter i kontrollrummet, eller i andra delar av världen, att övervaka produktionen på avstånd.

Titta på filmen: Prisbelönt 5G på fabriksgolvet

Snabblänkar