Digitalisering i våra kundinteraktioner

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

När våra produkter tillverkade av förnybara material väl lämnar våra bruk strävar vi efter att bistå våra kunder med bästa möjliga support och tjänster. Här kan du läsa mer om några av de digitala tjänster vi har utvecklat.

Fjärrassistans och problemsökning

Våra kunder bedriver verksamhet i många olika länder och tidszoner över hela världen. För att kunna erbjuda effektiv kundsupport oavsett var kunden befinner sig har vi utvecklat och lanserat en ny lösning i samarbete med startup-företaget Snap Support. Med hjälp av en mobilapp kan vi sätta kunden i kontakt med experter via röst-, video-, chatt- och bildkommunikation, samtidigt som vi lagrar och delar relevant dokumentation.

Illustration

Implementering av nya affärsmodeller med stöd i digitala plattformar

Vi vet av erfarenhet att det kan vara svårt och tidskrävande för en kund att hitta rätt förpackning, design, kvalitet och pris från en pålitlig leverantör. För att göra det enklare att köpa in wellpappförpackningar online har Stora Enso lanserat startup-satsningen Box Inc. Via Box Incs digitala plattform kan företag begära, ta emot och jämföra offerter, välja en leverantör, beställa, betala och så småningom beställa på nytt.

IoT-sensorer i träbyggnader

Intresset för byggmaterial i trä ökar på marknaden, och eftersom trä är ett levande material är det oerhört viktigt att förstå hur det beter sig och kunna mäta dess egenskaper. Därför har Stora Enso i samarbete med startup-företaget Wiiste uppfunnit en ny IoT-sensor som kan generera transparenta och tillförlitliga mätningar av fukthalten i träkomponenter för att skapa sundare byggnader. Med realtidsmätningar såväl under transport och byggnation som vid byggnadens nyttjande kan höga fukthalter upptäckas tidigt och åtgärder kan vidtas så att byggnadens ägare undviker dyra reparationer.

Batteri

Designverktyg för virke underlättar ingenjörens analys av konstruktionselement

Calculatis by Stora Enso är ett virkesdesignverktyg som Stora Enso har utvecklat för att underlätta byggingenjörens arbete. Calculatis är ett helt webbaserat verktyg som gör det möjligt att analysera konstruktionsvirke som korslimmat trä (CLT), fanerlaminatträ (LVL), limträ och massivt trä. Du kan få gratis åtkomst till verktyget genom att registrera dig på calculatis.storaenso.com.

Mer information om Calculatis hittar du på engelska här och på tyska här.

Calculatis

Snabblänkar