Digitalisering i leveranskedjan

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Stora Enso arbetar för att uppnå ökad transparens och hållbarhet i leveranskedjan, såväl internt som externt. Här kan du läsa mer om några av de lösningar vi har utvecklat.

 

Nya lösningar för obemannad försäljning inom detaljhandeln

Stora Ensos pappersbaserade ECO RFID-tagg gör det möjligt att spåra ett paket var som helst i världen. RFID-tekniken kan även utnyttjas inom detaljhandeln för att lagra information om enskilda varor i butiken eller i intelligenta skåp. Stora Enso erbjuder flera olika lösningar baserade på RFID-teknik, varav en är systemet för obemannad försäljning. Det innebär att vi utöver ECO RFID-taggtekniken även erbjuder intelligenta skåp och en administrationslösning så att detaljhandeln kan bevaka transaktioner och påfyllningsbehov.

Mer om ECO RFID

Mobilapp förenklar byggarbetet

Arbetet med att säkerställa att rätt byggkomponenter installeras på rätt ställe vid rätt tidpunkt kräver ofta en hel del pappersarbete på byggplatsen. För att förenkla den här processen och spara tid har Stora Enso utvecklat mobilappen CLT360+ som skapar en länk mellan byggplatsen och en 3D-modell av byggnaden för våra partners och kunder. När byggelementen i trä levereras från Stora Ensos bruk är de märkta med QR-koder för snabb skanning. När de har skannats kan personalen på byggplatsen se elementets exakta placering i en digital 3D-modell, tillsammans med relevant information om hur elementet ska lyftas, monteras och installeras.

Mer om CLT360+

Snabblänkar