Digitalisering i skogen

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Skogen är Stora Ensos främsta tillgång, och vi har utvecklat digitala lösningar som hjälper skogsägarna att sköta sina skogar effektivt och på distans. Här är några exempel.

Skogsinventering med hjälp av drönare

Det traditionella sättet att inventera skog är att gå till fots genom skogen och göra observationer. Genom att inventera med hjälp av drönare kan vi i stället flyga över skogen, ta bilder och samla in information med hjälp av olika sensorer. Det innebär att vi snabbt och exakt kan få information om varje enskilt träds placering, art, skick, höjd, diameter och volym. Lösningen kan dessutom samla in information om potentiella skador på träden. I den här filmen kan du se hur lösningen fungerar i praktiken.

Virtuella besök i skogen via app

Den virtuella skogsapp som vi har utvecklat ger finska skogsägare möjlighet att besöka sina skogar virtuellt via datorn eller mobilen. Appen kombinerar information från flera olika källor för att skapa en tredimensionell bild av skogen. I den virtuella skogsappen kan skogsägaren även se vilka kostnader planerade åtgärder kommer att medföra.

Mobiltelefon med bild på skog

Satellitbilder och AI underlättar välgrundade beslut

Stora Enso har tillsammans med startup-företaget Overstory utvecklat och implementerat en lösning som gör det möjligt att överblicka mycket stora skogsarealer och fatta välgrundade beslut kring skötseln av skogen. Genom att kombinera satellitbilder med AI-teknik kan vi nå insikter som inte är synliga för det mänskliga ögat – vi kan exempelvis uppfatta hur skogen och marken mår samt se tecken på avskogning, torka, insektsangrepp, brand- eller stormskador, förlust av inhemsk vegetation och liknande. 

Karta

Snabblänkar