Innovationscenter för biomaterial

Möjligheterna med förnybara, biobaserade material

Innovationscentret för biomaterial bedriver forskning, tillämpning, affärsutveckling och strategisk marknadsföring under samma tak med tydligt fokus på innovation och att identifiera affärsmöjligheter på marknader för förnybara material och biobaserade kemikalier.

Innovationsprojekten bygger vidare på Stora Ensos arv inom skogsbruk, tillgången till hållbara råmaterial och expertkunskaper inom fibrer, med nya perspektiv på användningsområden som kan bidra till att ersätta fossilbaserade produkter och möta utmaningar som klimatförändringar, ökande urbanisering och konsumtion, efterfrågan på hållbara tillverkningsprocesser och produkter samt frågor kring vatten- och markanvändning.

Innovationscentret för biomaterial ligger i Sickla utanför Stockholm och samlar experter från hela 14 olika nationaliteter med erfarenhet från olika marknader, användningsområden och tekniker. Projekten och kunskaperna kompletteras av ledande forskningscenter, universitet och affärspartner.

Kundsamarbete är en viktig del i vårt innovationsarbete för att vidareutveckla vår befintliga massaportfölj och hitta nya förnybara lösningar för ej tillgodosedda behov inom olika branscher.