Innovationscenter för förpackningar

Samarbete i inspirerande lokaler

Innovationscentret för förpackningar mitt i centrala Helsingfors ger oss möjlighet att samarbeta med kunder som varumärkesägare, detaljister, konverterare och tillverkare, samt övriga intressenter och partners för att utveckla innovativa och hållbara förpackningskoncept.

Innovationscentret erbjuder bland annat ett laboratorium för förpackningsdesign, ett showroom och presentationsutrymmen med avancerad audiovisuell utrustning, teknik för detaljhandelsanalys i virtuell verklighet, demonstrationer av intelligenta förpackningar samt seminarier, förpackningsdesign och prototyper.

Centret fungerar dessutom som en inkubator där kunder, startupföretag och andra branschaktörer kan kommersialisera nya förpackningskoncept och designtrender.

Vid centret fokuserar Stora Enso på engagemang, lärande och kunskapsutbyte som inspirerar till nya innovationer inom hela värdekedjan med utgångspunkt i megatrender, kundinsikt, kundernas utmaningar och förändrade behov, minskad miljöpåverkan och sänkta totalkostnader.