Partnerskap och samarbete

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Stora Enso arbetar ständigt med att analysera och förbättra hur vi utformar våra samarbeten, utvecklar våra affärsmodeller och tillhandahåller nya tjänster. Genom innovation och baserat på kundinsikt strävar Stora Enso efter att skapa nya modeller för samarbete med kunder, universitet och forskningsinstitut samt andra verksamheter och startup-företag.

Forskning och akademiska institutioner

Vi finansierar vetenskapligt och teknologiskt driven grundforskning som utvecklar helt ny kunskap, fördjupar den grundläggande förståelsen och möjliggör genombrott inom tillämpad forskning. Vi har olika samarbetsavtal med forskarvärlden, bland annat med Aalto-universitetet, KTH, Chalmers tekniska högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet, Wallenberg Wood Science Center och SweTree Technologies. Vi är dessutom aktiva i ett antal nationella och europeiska föreningar och branschorganisationer som fokuserar på att främja den cirkulära bioekonomin och skogsbrukets framtid. Investeringarna i långsiktig forskning och vetenskap är en grundläggande aspekt i utvecklingen av vår kärnverksamhet.

Råvara och värdekedjor

Stora Enso har en unik möjlighet att använda sina skogstillgångar som en plattform för innovation och utveckling på olika nivåer. Vi bedriver mycket forskning och utveckling med biologisk inriktning, som trädodling och skogsbruk för förbättrad tillväxt. Vår långsiktiga skogsskötsel och råvaruhantering bygger på de senaste kunskaperna om hur skogstillväxten kan ökas. För att uppnå detta krävs de bästa fröerna, plantorna och planteringsmetoderna, i kombination med stordata och precisionsskogsbruk. Ju bättre skogarna växer, desto mer koldioxid kan de binda.

Vårt mål är att bygga en avancerad databaserad organisation där vi till exempel kan använda artificiell intelligens och olika prediktiva analysmetoder. Ett utmärkt exempel på digitala möjligheter inom skogsbruket är användning av drönare för inventering och besiktning av stormskador. Vi strävar efter att använda existerande teknik fullt ut och utvärderar ett brett spektrum av framtida möjligheter.

Fibrerna i kopieringspapper kan återvinnas 5–7 gånger, medan de mer robusta fibrerna i förpackningar kan återvinnas över 20 gånger, beroende på slutanvändningsområde. Vi tar allt fler steg för att utveckla cirkulära lösningar genom att möjliggöra effektiv återvinning och minskat klimatavtryck inom vår egen och våra partners verksamhet. Vi forskar kring och testar hur våra produkter fungerar i olika typer av återvinningssystem, analyserar deras livscykler för att minska klimatavtrycket eller förbättra materialeffektiviteten samt undersöker metoder för att främja återvinning, minska avfallet och hitta nya användningsmöjligheter för återvunna material.

Cirkulär design ingår i våra processer för innovation och produktutveckling, och vi arbetar ständigt med nya projekt och lösningar för den cirkulära bioekonomin. Ett exempel på våra cirkulära satsningar är att vi tar emot använda pappersmuggar och ger dem ett nytt liv som journalpapper vid Langerbrugge bruk i Belgien.

Innovation i samarbete med kunder och ekosystem

Kundinsikt och samarbete med kunder och partners är en viktig del av innovationsarbetet genom hela värdekedjan. Kundernas behov i kombination med konsumenttrender och marknadsanalyser styr utvecklingen av nya produkter som kan ersätta de fossilbaserade alternativen.

Stora Enso introducerar en förnybar tub i kartong som ersätter kosmetikaförpackningar i plast

För tillverkningen av tuberna samarbetar Stora Enso med Aisa, en världsledande tillverkare av tubmaskiner. Kartongens körbarhet har testats på Aisas maskiner för att säkerställa felfri och effektiv konvertering.

– Tillsammans med Stora Enso kan vi bli föregångare för förändring och driva förpackningsinnovationen framåt. Med kartong som ett nytt, förnybart alternativ i våra tubmaskiner fortsätter Aisa att förse den globala förpackningsindustrin med banbrytande ny teknik, säger Jacques Thomasset, F&U-chef på Aisa.

Läs hela berättelsen

Stora Enso och övriga medlemmar i CEPI, det europeiska pappersindustriförbundet, har slagit sig samman med företag inom hela värdekedjan för att åstadkomma en positiv förändring inom den cirkulära ekonomin genom branschinitiativet 4evergreen. 4evergreen strävar efter att öka användningen av fiberbaserade förpackningar i en cirkulär och hållbar ekonomi som minimerar klimat- och miljöpåverkan. Dessutom är målet att öka kunskapen om innovation inom fiberbaserade förpackningsmaterial och återvinning, skapa riktlinjer för produktdesign för att möjliggöra cirkularitet och sekundär användning av fibrer, samt stödja utvecklingen av optimerade insamlingssystem och den infrastruktur och teknik som krävs för återvinning anpassad för fiberbaserade förpackningar. Läs mer

Teknik och startup-satsningar

För att Stora Enso ska kunna upprätthålla ett innovativt affärsklimat krävs systematiskt och aktivt samarbete med startup-företag. Genom våra startup-program söker vi nya lösningar för att främja vår verksamhet och samtidigt utveckla entreprenörsanda och våra egna arbetsmetoder.

Vi välkomnar samarbete med innovativa, snabbfotade startup-företag för att slipa vår kompetens och teknik, utnyttja nya marknadsmöjligheter och snabba på vår transformation. Stora Ensos Accelerator-program är vår interna satsning som ger nytänkande startup-företag en fantastisk möjlighet att utveckla idéer och innovationer tillsammans med ett branschledande företag inom förnybara material. Programmet fokuserar på ett nytt område varje år.

Stora Enso är medgrundare till Combient Foundrys Venture Client Alliance bestående av 30 branschledande nordiska företag. Via Combient Foundry söker vi samarbeten med de mest lovande startup-företagen världen över, för att hitta lösningar på verkliga affärsutmaningar. Syftet är att hitta långsiktiga startup-partners som vi kan utveckla nya tjänster, produkter och affärsmöjligheter tillsammans med. Läs mer
Tillsammans med startup-företag och partners, och genom våra egna nytänkande initiativ, utvecklar vi nya förnybara material och lösningar samt nya affärsplattformar. Stora Enso Business Labs portfölj omfattar satsningar som Heal, Lumir, Sulapac, Box Inc. och Tree to Textile.

Vårt arbete inom digitalisering bidrar till att optimera den befintliga verksamheten och öppna upp för nya affärsmodeller. Vi fokuserar på digital kundupplevelse, Smart Operations, transparenta leveranskedjor, robotiserad processautomatisering samt intelligenta processer.

Du kan läsa mer om vår digitalisering här.

Snabblänkar