Revisorer

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Revisor för Stora Enso utses årligen vid årsstämman. Finans- och revisionskommittén övervakar processen för val av revisor och ger sin rekommendation gällande valet av revisor till bolagets styrelse som ger sitt förslag till aktieägarna vid årsstämman. Revisorn ska vara en auktoriserad revisionsbyrå som utser en huvudansvarig revisor.

19.3.2021 årsstämman fastställde förslaget att PricewaterhouseCoopers Oy väljs som revisor för bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. Samuli Perälä fungerar som huvudansvarig revisor.

Snabblänkar