Antti Mäkinen

Antti Mäkinen

1961

Styrelseledamot i Stora Enso sedan mars 2018. Ledamot i ersättningskommittén sedan mars 2019.

Oberoende i förhållande till bolaget men inte till betydande aktieägare på grund av sin befattning som VD i Solidium Oy.

Curriculum

VD i Solidium Oy sedan 2017. Styrelseledamot i Rake Oy, Metso Outotec Oyj och Sampo Oyj. Ordförande eller ledamot av aktieägarnas nomineringsråd i flera börsnoterade bolag. Flera ledande befattningar inom Nordeas investeringsbankverksamhet, speciellt som ansvarig för Corporate Finance i Finland, chef för Strategic Coverage-enheten samt co-head för Corporate & Investment Banking 2010–2017. VD för eQ Corporation och dess största dotterbolag eQ Bank Abp 2005–2009.

 

Utbildning

LLM.

Andra styrelsemedlemmar