Hans Stråberg

Hans Stråberg

1957

Vice styrelseordförande i Stora Enso sedan april 2017 och styrelseledamot sedan april 2009. Ledamot i aktieägarnas nomineringsråd sedan april 2017. Ledamot i ersättningskommittén sedan mars 2010.

Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.

Curriculum

Styrelseordförande i Atlas Copco AB, Roxtec AB, CTEK Holding AB och AB SKF. Styrelseledamot i Investor AB, Mellby Gård AB, Hedson Technologies International AB och Anocca AB.

VD och koncernchef i AB Electrolux 2002–2010. Ett flertal ledningspositioner inom Electrolux i Sverige och USA 1983–2002.

 

Utbildning

M.Sc. (Eng.).

Andra styrelsemedlemmar