Hock Goh

Hock Goh

1955

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2012. Ledamot i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor sedan april 2017.

Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.

Curriculum

Styrelseledamot i AB SKF, Santos Australia och Vesuvius Plc.

Operating Partner vid Baird Capital Partners Asia 2005–2012. President, Network and Infrastructure Solutions vid Schlumberger Ltd 2002–2005. President, Asia vid Schlumberger Ltd 1998–2002.

 

Utbildning

B. Eng (Hons) in Mechanical Engineering.

Andra styrelsemedlemmar