Richard Nilsson

Richard Nilsson

1970

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2014. Ordförande i finans- och revisionskommittén sedan april 2016 och ledamot sedan april 2015.

Oberoende i förhållande till bolaget men inte till betydande aktieägare på grund av sin anställning vid FAM AB

Curriculum

Styrelseledamot i IPCO AB och koncernbolag, samt i Cinder Invest AB.

Investeringschef på FAM AB sedan 2008. Massa-och pappersanalytiker på SEB Enskilda 2000–2008, Alfred Berg 1995–2000 och Handelsbanken 1994–1995.

Utbildning

B.Sc. (BA and Econ.).

Andra styrelsemedlemmar