Markus Mannström

Markus Mannström

1963

Executive Vice President, Division Biomaterials

Curriculum

Medlem i koncernledningen sedan 2015. Började i företaget 2001. Chief Technology Officer (CTO) för bolaget
2015–2017. Medlem i ledningsgruppen för Renewable Packaging 2009–2014.

Styrelseledamot i Teollisuuden Voima Oyj, Montes del Plata, Veracel och Tree to Textile. Styrelsesuppleant i Pohjolan Voima Oy. 

 

Utbildning

M.Sc. (Paper Tech.).

Andra medlemmar i koncernledningen