Aktieägarnas nomineringsråd

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb

Hittar du inte det du söker?

Besök då vår kontaktsida istället så ska vi försöka hjälpa dig.

Stora Ensos årsstämma har utsett ett nomineringsråd som ska fungera tills annat beslutas vidare för att årligen förbereda förslag till bolagsstämman angående antal och val av styrelseledamöter, ersättning till ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt ersättningar till ordförande och ledamöter i styrelsens kommittéer.

Nomineringsrådet har fyra ledamöter: Styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och två övriga ledamöter som utses av de två största aktieägarna per den 31 augusti varje år med en ledamot vardera enligt stadgarna för aktieägarnas nomineringsråd.

Styrelsens ordförande är sammankallande för aktieägarnas nomineringsråd, som senast den 31 januari varje år ska presentera sina förslag för styrelsen. Aktieägarnas nomineringsråd väljer inom sig en ordförande. Ordföranden får inte vara ledamot av styrelsen. Medlemmarna av aktieägarnas nomineringsråd får ingen separat ersättning. 

Nomineringsrådets sammansättning

Antti Mäkinen, ledamot Håkan Buskhe, ledamot
Ordförande för Stora Ensos styrelse                                                                 Vice ordförande för Stora Ensos styrelse                                                

Curricula vitae för Antti Mäkinen och Håkan Buskhe, återfinns här

Två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en vardera):

Harri Sailas, ledamot Marcus Wallenberg, ordförande
Ledamot i aktieägarnas nomineringsråd. Född 1951. M.Sc. (Econ.). Styrelseordförande i Solidium Oy. Ordförande för aktieägarnas nomineringsråd. Född 1956. B.Sc. (Foreign Service). Styresleordförande i FAM AB.

Valberedningen har valt Marcus Wallenberg till ordförande för valberedningen.

 

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Snabblänkar