hållbara förpackningar för fisk

Publicerat 30 maj 2017
Finlands största aktör inom fiskindustrin, Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy, har sedan årsskiftet förpackat sina färska fiskfiléer i Stora Ensos vattentäta wellpappförpackning EcoFishBox TM , istället för att använda förpackningar av expanderad polystyren (EPS). Det nya förpackningskonceptet har haft många positiva effekter, både på verksamheten och på miljön.

För det familjeägda företaget Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy är hållbarhet och innovation de främsta faktorerna för framgång. Under sina dryga 40 år på marknaden har de utvecklat och expanderat sin verksamhet, samtidigt som de ständigt letat efter nya sätt att minska företagets miljöpåverkan. De har mottagit flera utmärkelser för sina bedrifter, senast i raden som Årets entreprenör i Finland 2016.

– Vi har varit pionjärer inom en mängd olika områden genom åren. Nu är vi stolta över att även kunna vara föregångare när det handlar om att använda hållbara och innovativa förpackningar inom fiskindustrin, genom att vara det första företaget som använder EcoFishBoxTM i storskalig produktion, kommenterar Veijo Hukkanen, grundare och VD på Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy.

En hållbar förpackningslösning

Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy började undersöka möjligheterna för mer hållbara förpackningslösningar för tre år sedan. De ville ersätta EPS-förpackningarna av plast med ett mer miljövänligt alternativ. När de först kom i kontakt med EcoFishBoxTM blev de imponerade av produkten, men de kände tveksamhet kring frågor som fukt, vattentäthet, lim, ishantering och möjligheten att hålla en låg temperatur.

– Vi var skeptiska till en början, och det tog ett tag innan vi var helt övertygade om att det här konceptet verkligen skulle fungera. Under hela utvecklingsfasen hade vi ett nära och givande samarbete med Stora Enso och vi är mycket nöjda med hur bra resultatet blev. Det tog fem månader från det att beslutet fattades tills produktionen var igång, berättar Veijo Hukkanen.

 

En effektivare produktion

Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy har fått en mycket effektivare produktion efter det att de införde . Automatiseringsmaskinerna för lådmontering, produktionen av ispåsar och rullbandslösningarna bidrar till en enkel och snabb process. Förpackningarnas form gör det också lättare att fylla dem och stapla dem på pallar.

– Lösningen med rullband i taket är perfekt. Dessutom är det en stor fördel för oss att isautomatiseringsmaskinen har en hanterlig storlek och går att flytta, eftersom utrymme alltid är en avgörande parameter, förklarar Veijo Hukkanen.

 

Sju gånger mindre plats

Två av de största fördelarna för Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy vid användningen av EcoFishBoxTM har att göra med transport och återvinning.

– Eftersom EcoFishBoxTM levereras som platta wellpappark tar de upp till sju gånger mindre plats att lagra och transportera jämfört med EPS-lådor. Det ger oss lägre transportkostnader och är samtidigt bra för miljön. Den hållbara lösningen innebär även lägre kostnader för avfallshantering, eftersom förpackningen baseras på förnybara råvaror och är helt återvinningsbar, berättar Veijo Hukkanen.

 

Förbättrad livsmedelssäkerhet

För Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy är det avgörande att de fiskprodukter de levererar är av högsta kvalitet.

– Det är mer hygieniskt att använda EcoFishBoxTM och vi slipper risken att små EPS-bitar hamnar i produkterna. Så livsmedelssäkerheten har förbättrats, säger Veijo Hukkanen.

Uppskattat av kunderna

EcoFishBoxTM har dessutom haft positiva effekter på kundrelationerna för Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy.

– Våra kunder efterfrågar och uppskattar innovativa, ekologiska, hållbara och ansvarsfulla förpackningslösningar, förklarar Veijo Hukkanen.

500 EcoFishBoxTM-förpackningar varje dag

I nuläget förpackar Kalaneuvos –V. Hukkanen Oy färska fiskfiléer i 500 EcoFishBoxTM-förpackningar om dagen vid sin produktionsanläggning i Sastamala i sydvästra Finland. De använder 10-kilosförpackningar och genomför även tester med 20-kilosförpackningar.

– Eftersom vi är så nöjda med EcoFishBoxTM vill vi gärna vidareutveckla produkten. Nu undersöker vi möjligheten för förpackningar i fler storlekar. Vårt mål är att ersätta samtliga EPS-lådor med miljövänligare lösningar, berättar Veijo Hukkanen.

– Vi uppskattar det goda samarbetet med Kalaneuvos –V. Hukkanen Oy. De är en stor nytänkare inom fiskindustrin och utmanar oss ständigt som leverantör att utveckla nya innovativa och hållbara lösningar, kommenterar Vesa Penttinen, Sales Development Manager inom Packaging Solutions på Stora Enso.

____________________________________________________________________

FAKTA OM EcoFishBoxTM 

Förpackningskonceptet EcoFishBoxTM har utvecklats av Stora Enso och utgör ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till de EPS-lådor som ofta används inom fiskindustrin. Konceptet omfattar läcksäkra förpackningar för fisktransport, lösningar för förpackningsautomatisering och ishanteringssystem. Förpackningskonceptet EcoFishBoxTM har vunnit pris i den nordiska förpackningstävlingen Scanstar 2016 och i den globala förpackningstävlingen WorldStar 2017, vann den Gold Sustainability Award.

 

FAKTA OM KALANEUVOS – V. HUKKANEN OY:

V. Hukkanen Oy är ett traditionellt, familjeägt finskt företag som har producerat fiskprodukter av hög kvalitet sedan 1975 under varumärket Kalaneuvos samt under diverse butiksmärken. Hukkanen-koncernen är den största aktören inom fiskindustrin i Finland. Företaget är specialiserat inom fiskodling, fiskbearbetning, grossistförsäljning, import och export. Företaget har över 230 anställda och de totala intäkterna uppgick 2016 till över 105 miljoner EUR. Den totala kombinerade årsvolymen av fiskprodukter som bearbetas av koncernen uppgår till över 20 000 ton. Företaget undersöker ständigt nya möjligheter att minska sin miljöpåverkan och vidareutveckla industrin. www.kalaneuvos.fi/en

FAKTA OM STORA ENSO:

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Vi har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är listade på börserna i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. storaenso.com

Läs mer