Biobaserade kolmaterial för batterier

Hur kan vi hjälpa till?

Vill du veta mer om Stora Enso?

Hur kan vi hjälpa till?

Skicka ett meddelande till oss
Sök efter kontaktpersoner
Sök efter lediga jobb inom Stora Enso
Lediga jobb
Stora Enso har beslutat att investera 10 miljoner euro i tillverkningen av biobaserade kolmaterial för energilagring vid Sunila Bruk i Finland. Här följer en intervju med Lauri Lehtonen, chef för innovation, Biomaterials, om denna spännande investering med syfte att ersätta fossilbaserade råvaror, malm och mineraler med förnybara lösningar.

Lauri Lehtonen, kan du berätta mer om investeringen i Sunila Mill?

"Vi på Stora Enso tror att allt som är gjort av fossilbaserade material kan tillverkas av trä imorgon. Denna pilotanläggning som ska producera biobaserade kolmaterial är ytterligare ett bevis för vårt innovationsarbete – vi utvecklar vårt långsiktiga arbete med att utvinna lignin från biomassa för att skapa nya användningsområden. Genom att omvandla lignin till så kallade kolanodmaterial för litiumjonbatterier kan vi erbjuda en produkt som kan ersätta fossil-baserade anoder, främst syntetisk grafit, som för närvarande används i batterier. ”

Hur kan lignin användas för att producera sådana biobaserade kolmaterial?

”Lignin är en av de viktigaste byggstenarna i ett träd. Det fungerar som ett lim som håller ihop trädet. Det innehåller en betydande mängd elementärt kol och i synnerhet aromatiskt kol, som behövs för att bilda högkvalitativa kolmaterial. Lignin utgör 20-30% av trädets sammansättning. Processen för att förkola biomassa består av flera värme- och mekaniska behandlingar under vilka ligninet formas till ett tekniskt kolmaterial. Denna process är något spännande och nytt för vårt företag.”

Varför är Sunila bruk den mest lämpliga platsen för pilotanläggningen?

”Stora Enso har producerat lignin industriellt i Sunila i Finland sedan 2015. Fabrikens årliga produktionskapacitet är 50 000 ton vilket gör Stora Enso till den största producenten av kraftlignin i världen. Idag används ligninet som produceras vid Sunila Bruk, Lineo ™ av Stora Enso, till exempel för att ersätta fossilbaserade komponenter i fenoler för lim.

Att förlägga pilotanläggningen för att producera biobaserade energilagringsmaterial på samma plats skapar bra förutsättningar för samarbete i värdekedjan och för att skräddarsy råvaran efter kundens efterfrågan. ”

Vilken typ av kunder ser Stora Enso för den nya produkten?

”Genom att konvertera lignin till kolmaterial kan vi erbjuda en förnybar produkt som kan ersätta fossilbaserade och högkostnadsanodmaterial med begränsad tillgång som för närvarande används i batterier, vars batteriproducenter till stor del återfinns i Kina. I takt med att världen blir allt mer elektrifierad ser vi en snabbt växande batterimarknad där företag letar efter högkvalitativa, attraktivt prissatta och hållbara material. Träbaserat kol kan användas som en avgörande komponent i batterier som används inom konsumentelektronik, bilindustrin och storskaliga energilagringssystem.

Tack vare pilotanläggningen kommer vi att kunna utforska nya marknader, nya kunder, nya produkter och nya processer för Stora Enso! ”

Lauri Lehtonen

Chef för Innovation,
Divisionen för Biomaterial

Läs mer

Lineo by Stora EnsoLäs mer om Sunila bruk