Stora Enso och BCC utvecklar framtidens plantskolor

Publicerat 5 januari 2021
Att plantera planeten har aldrig varit så viktigt som det är idag. Hur effektiviserar man skogens återväxt? Detta är en fråga som BCC har arbetat med i samarbete med Stora Enso och deras förpackningsexperter. Att flytta plantor från plantskolor till planteringsplatser kräver förpackning, och med snabb förpackningsautomatisering och miljövänlig förnybar förpackning har detta gjorts snabbare och mer effektivt än någonsin.

Idag finns det ett stort behov från kunder runt om i världen att göra packningsprocessen av skogsplantor mer effektiv. Som ett led i satsningen på förpackningsautomation för skogsbranschen har Stora Enso och BCC nu slutit ett samarbetsavtal.

”Vi ser mycket positivt på ett samarbete tillsammans med BCC, deras breda kompetens inom frö- och sticklingsproduktion kommer tillsammans med vår förpackningsautomation och djupa kunskap om wellpappförpackningar göra att vi kan möta framtidens utmaning tillsammans, och skapa ännu bättre lösningar för plantskolor runt om i Europa”

Thomas Sundling, Stora Enso Packaging Automation

BCC- planterar planeten

BCC är en av världens ledande tillverkare och leverantörer av automationsutrustning till plantskolor, med en bred produktportfölj inom fröproduktion, täckrots- samt sticklingsproduktion. BCC står även bakom utvecklingen av Conniflex: ett effektivt och miljö- vänligt beläggningsskydd som skyddar plantorna mot angrepp från snytbagge. 

Såhär säger BCC om vårt samarbete:

”Stora Ensos breda erfarenhet inom förpackningsautomation och miljövänliga och hållbara wellpappförpackningar kommer stärka vårt totalerbjudande mot kund. Samarbetet stärker BCCs konceptlösningar för plantskolesystem och ligger i linje med företagets helautomatiserade systemlösningar.”

Torsten Karlsson, CEO på BCC

Läs mer om vårt samarbetet här

Packa plantor i well, går det?

Vår resa mot en hållbar framtid börjar redan på plantskolan! Med en effektiv förpackningsprocess och hållbara förpackningar som ersätter plast minskar vi vår miljöpåverkan. Kolla in det automatiserade förpackningssystemet hos vår plantskola i Sör Amsberg.
Läs mer